De ce trebuie să salvăm pajiștile?

România este una dintre cele mai bogate țări în pajiști din UE, pășunile și fânețele ocupând 33% din suprafața țării noastre. Conservarea pajiștilor este importantă atât pentru biodiversitate, cât și pentru comunitățile care le gestionează și depind de aceste ecosisteme pentru subzistență.

Pajiștile oferă servicii ecosistemice valoroase, precum: hrană și provizii pentru animale și om (lactate, carne, miere, plante medicinale), polenizarea plantelor, conservarea solului, protejarea resurselor de apă, au un rol important în combaterea schimbărilor climatice (prin sechestrarea carbonului în sol), reprezintă habitat pentru o mare diversitate de specii (plante, ciuperci, animale) și dau o valoare culturală peisajului prin activitățile tradiționale care stau la baza creșterii animalelor – pășunatul, cositul.

Cu toate acestea, pajiștile se află sub un atac continuu, prin transformarea lor în terenuri arabile, dezvoltarea infrastructurii (construcții, drumuri etc.) și prin supraexploatare (suprapășunat).

Avem bucuria de a vă aduce la cunoștință lansarea proiectului nostru – “Îmbunățățirea politicilor de agro-mediu prin cercetări participative și incluziune civică”, în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, care beneficiază de o finanțare în valoare de 224.587,00 euro, prin programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Prin acest proiect, ne propunem să menținem pe termen lung patrimoniul natural și peisagistic al pajiștilor din România, prin:

  • Cercetare sociologică în județele: Arad, Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Satu-Mare, Timiș
  • Activități de tip watchdog și monitorizare
  • Evaluarea eficienței pachetelor de agro-mediu în vederea îmbunătățirii acestora
  • Sensibilizarea publicului larg
  • Activități de educație ecologică pentru studenți.

Mai multe pajiști, mai multe foloase!

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Lăsați un comentariu