Orhidee și plante de sărături, bogății naturale de pe malurile Mureșului

În general peticele sau fragmentele de pajiști sărăturate din valea superioară a Mureșului (zona Lunca Mureșului – Brâncovenești – Ideciu) sunt martorii depozitelor de sare din perioada în care marea Sarmatică s-a retras și a lăsat în urmă depuneri la poalele munților Bazinului Transilvaniei. Aceleași origini au și sărăturile din zona Turda sau zona Praid – Sărățeni, diferența este că fragmentele de sub Defileul Mureșului sunt mult mai reduse ca suprafață și au o răspândire izolată, de-a lungul unor fire de apă intercalate deseori cu pajiști umede de luncă. Prezintă toate caracterele mlaștinilor sărăturate în stare naturală, primară, cu populații ale speciilor obligat halofite, demne de conservat.

Grupul Milvus are în desfășurare un proiect POIM de cartare a siturilor Natura 2000 de-a lungul râului Mureș, însă natura nu cunoaște delimitări umane stricte, motiv pentru care monitorizarea noastră este extinsă și zonelor adiacente acestor situri oficiale. Iar ce am găsit este demn de consemnat. Mai mult, o vedere de ansamblu ne determină ca în viitor să susținem lărgirea delimitărilor siturilor Natura 2000, tocmai pentru a permite ca valorile naturale să beneficieze pe de-antregul de conservare și protecție.

Mai jos vă propunem o trecere în revistă, de ansamblu, a unor plante pe care le-am descoperit în afara delimitărilor siturilor Natura 2000 sau unele intercalate cu aceste limitări:

Zona Sebeș

Habitate de interes comunitar: 6250 Fânețe montane (dominate de specia de graminee Trisetum flavescens, și cu orchidee: Orchis palustris), la marginea fânațului cu o vale mică îmlăștinită, cu habitat 7230 Mlaștini alcaline, cu rogozuri caracteristice (Carex flava, și altele) și bumbăcariță (Eriophorum latifolium). Orchidee se găsesc și în zone de balastiere abandonate, recolonizate de vegetație de stufăriș și tufăriș de salcii, precum Orchis palustris, Orchis coriophora.

Zona Rușii-Munții (porțiunea identificată de noi nu este în propunere):

Habitat de interes comunitar: Fragmente de 1530 Pajiști și mlaștini sărăturate și 1310 Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi sărăturate pe un teren de fotbal abandonat, înconjurat de o fâșie îngustă de stufăriș, cu specii halofite precum: Salicornia europaea, Juncus gerardii, Aster tripolinum, Triglochin maritima, și specii rare: Scorzonera parviflora și Plantago cornuti.

Plantago cornuti

Zona Lunca Mureșului

Habitate de interes comunitar: 6510 Pajişti de altitudine joasă, cu întindere destul de mare, cu speciile caracteristice Alopecurus pratensis și Sanguisorba officinalis, la care se adaugă specii caracteristice pajiștilor umede, precum Thalictrum lucidum, Serratula tinctoria, și mai rare, precum Gladiolus imbricatus. În aceste pajiști sunt intercalate și fâșii de mlaștini, reprezentând habitatul 1530 Pajiști și mlaștini sărăturate, cu specii halofite precum Juncus gerardii, Aster tripolinum, și Plantago cornuti.

Zona Ideciu de Jos

Habitat de interes comunitar: 1530 Pajiști și mlaștini sărăturate sub forma unor pâlcuri de la marginea satului, amenințată de extinderea zonei locuite. Mlaștină dominată de Juncus gerardii, cu specii halofite: Triglochin maritima, Limonium gmelini, Aster tripolinum, Plantago maritima, Salicornia europaea. La acestea se adaugă specia facultativ halofită Aster linosyris.

Lăsați un comentariu