O verigă lipsă și …haos

Hârciogii, popândăii și alte mamifere mici sunt parte a unor legături trofice fără de care supraviețuirea prădătorilor, precum acvila de câmp și șoimul dunărean, ar fi, practic, nulă. „Prada răpitoarelor – veriga mijlocie” este un film realizat în cadrul proiectului „Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic”.

Lăsați un comentariu