În ultimii 40 de ani am pierdut una din șase păsări

Studiul îngrijorător publicat pe site-ul Pan European Common Bird Scheme analizează date cu privire la pierderea avifaunei datorată unor factori multipli.

Datele arată că din anii ’80 și până acum au fost pierdute peste 600 milioane de păsări, iar o parte semnificativă se referă la un declin major la speciile comune și cele cunoscute drept „abundente”.

Cele mai importante scăderi populaționale au fost înregistrate la specii precum vrabia  – cu 247 de  milioane de indivizi mai puțini, codobatura galbenă – cu 97 de milioane, graurul – 75, ciocârlia de câmp cu 68.

Schimbări în populațiile speciilor de păsări (în milioane de indivizi) din statele membii UE în perioada 1980-2017. Cele opt specii cu cele mai accentuate creșteri și declin sunt arătate cu denumirea științifică, celelalte specii sunt grupate. N înseamnă numărul de specii. În paranteză numărul indică mărimea schimbării în milioane.
Sursă: Burns F, Eaton MA, Burfield IJ, Klvaňová A, Šilarová E, Staneva A, Gregory RD. 2021. Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals global similarities in biodiversity change. Ecology and Evolution)

De ce este îngrijorătoare această scădere înregistrată la aceste specii? Ne uităm la efecte. Implică posibile deteriorări ale unor ecosisteme, dar mai ales a serviciilor acestora considerate fundamentale pentru viața umană. O verigă lipsă din lanț poate provoca daune în arii la care nici nu ne gândim, de exemplu – invazii ale țânțarilor în orașe sau recolte slabe din cauza unor dăunători care nu au mai putut fi înlăturați pe cale naturală prim implicarea acestor specii.

Există și vești bune, Directiva Păsări are menirea de a facilita protecția speciilor, iar descreșterea folosirii pesticidelor în agricultură a condus la îmbunătățirea stării de conservare a șapte specii de păsări răpitoare din Europa.

Studiul a fost realizat prin compilarea  datelor din Pan European Common Bird Monitoring Scheme al European Bird Census Council, dar și raportările statelor membre pe Directiva Păsări.

Ne bucurăm să știm că și datele colectate de Milvus și colaboratorii săi sunt folosite pentru a creiona o situație clară a populațiilor de păsări de pe continentul european și nu numai.

Dar mai multe informații specifice puteți citi chiar în documentul lansat de Pan European Common Bird Scheme sau să vizionați reportajul realizat cu colaboratorii RSPB din Anglia.

Lăsați un comentariu

This Post Has 2 Comments

  1. Sorin Flutur

    Cât au scăzut datorită agriculturii și cât datorită agriculturii intensive?

    1. Szabó D. Zoltán

      Nu este ușor răspunsul, dar mai multe semne arată că da, agricultura intensivă este cauza principală a schimbărilor negative. Dacă citiți articolul original, acolo arată ca cele mai multe specii cu declin accentuat vin din habitate asociate agriculturii.