Mit lát a Természet ha ránk néz?

Gondoltál valaha arra hogy nem csupán mi figyelhetjük a természetet, hanem fordítva is történhet? Azaz ő csodálkozik ránk? Mutatunk egy ilyen játékos-komoly fordított perspektívát, azaz hogyan szemléli a Maros a partjait és az emberi tevékenység nyomait?

Három nap alatt bejártuk csónakkal a folyó Natura 2000-es védett területeit, Malomfalva-Marosugra, Lekencei szakadék és Dátosi szakadék szakaszokon. Hogy mit láttunk? A kavicsbányák által a folyóba ülepítés nélkül visszaengedett zavaros vizet, a hajdani galériaerdők szinte teljes hiányát, invazív növények által uralt partokat (csicsóka, japán keserűfű, süntök és társaik), árvízvédelmi céllal megcsonkított meder-szakaszokat és persze szemetet mindenütt, a parton és vízben (traktorkeréktől kezdve az elmaradhatatlan műanyag palackokig).

A vízinövények, mint a békabuzogány, ernyős virágkáka, mocsári csetkáka, széles és keskenylevelű gyékény, vízitök, apró békalencse jelentik a ritka természetes foltokat a partmenti csendesebb vizeken.

Szeretnétek egy ilyen lakhelyet? Mi nem. Ezért dolgozunk egy olyan kezelési terven ami világos előírásokat tartalmaz a folyómenti Natura 2000-es területek gondozására. Szeretnénk ha a biodiverzitás lenne a fő prioritás ezeken a helyeken. Maros, a mi kincsünk!

Szóljon hozzá