Vörös ásólúd Maroscsapón

2013. március 19-én a Milvus Csoport tagjai egy öreg tojó vörös ásólúdat (Tadorna ferruginea) észleltek a maroscsapói halastavakon. A következő napokban az egyesület további néhány tagjának is sikerült észlelnie a madarat, melyről fényképeket is készítettek. A vörös ásólúd az Erdélyi-medencében, de a Kárpát-medence egész területén is ritka fajnak számít. Ez előbbi helyről mindössze 2 recens és 3 történelmi adata van, de a Kárpát-medence teljes területéről ismert megfigyelések száma is 50 alatti. A többnyire keleti elterjedésű faj hazánkban csupán a Bărăganon és Dobrudzsában költ. Ezen országrészeken és a Balkán-félszigeten megtalálható állományok képezik egyben a faj eurázsiai elterjedésének nyugati határát is. További adatok a http://rarebirds.hu/species.php?id=26 honlapon találhatók.

Szóljon hozzá