A 2019-es Téli Vízimadár-szinkron eredményei

A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Román Madártani Egyesülettel (SOR) 2019-ben is közösen szervezte meg az országos téli vízimadár-szinkront Romániában, melyet nemzetközi szinten a Wetlands International koordinál. A megfigyeléseket, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is január 10 és 25 között végeztük. Az országos felmérésből beérkező adatok egy jelentős részét egyesületünk összesítette az Openbirdmaps adatbázisba. A Milvus Csoport 47 tagja és önkéntese, 23 megye 138 különböző területéről vagy területegységéről gyűjtött adatokat. A Szatmár megyei terepkiszállásokba az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE), míg a Kovászna megyeibe a Gyurgyalagok csoport munkatársai is bekapcsolódtak. A legnagyobb számú bejárt terület idén Maros megyében volt (25), őt követte Bihar (22) és Szatmár megye (17), azonban ezekben a megyékben főleg kis felületű vizes területek, elsősorban halastavak és rövidebb folyószakaszok kerültek megvizsgálásra. A felmérések során összesen 148466 madarat észleltek, melyek 128 fajhoz tartoznak. Ezek közül 126136 példány különféle vízimadár-fajhoz tartozik, ami a megfigyelt egyedek 84,95 %-át teszi ki. Ez a szám azonban csak a szigorú értelemben vett vízimadarakra vonatkozik, nem tartalmazza azon fajokat (rétisas, barna rétihéja, vízirigó, hegyi billegető stb.), melyek életvitele az év minden szakaszában a vizek vagy mocsarak közelségéhez kötött. A legtöbb vízimadarat idén is a Szörényvár és Calafat (20957 pld.), illetve a Báziás és Orsova (20897 pld.) közötti Duna-szakaszokon észleltek. A felmérő személyek, az észlelt madarak mellett számos más információt is feljegyeztek az adott területről (megfigyelés dátuma, a megfigyeléshez használt optikai felszerelések, a madarakat zavaró tényezők és ezek nagysága, a vízfelület befagyásának százaléka stb.). A leggyakrabban észlelt öt vízimadár faj példányszáma a következőképpen alakult: tőkés réce (Anas platyrhynchos) 61735, szárcsa (Fulica atra) 8898, nyári lúd (Anser anser) 5672, dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) 4950, valamint barátréce (Aythya ferina) 4489. Jelentős számban képviseltette magát még a nagy lilik, a csörgő réce, a kontyos réce és kerceréce és a kárókatona, mindenik háromezer fölötti egyedszámmal. A vízimadarak mellett a legnagyobb számban megfigyelt öt további faj, egy kivételével az énekesmadarak közül került ki, ezek száma a következő volt: vetési varjú (Corvus frugilegus) 7188, csóka (Corvus monedula) 3120, parlagi galamb (Columba livia forma domestica) 2395, mezei veréb (Passer montanus) 1017 és szarka (Pica pica) 883 példány. A megfigyelések alatt egyes felmérőknek sikerült feljegyezniük hazánkban szórványosan előforduló, vagy az évszakra nézve érdekesnek mondható fajokat. Ilyenek például a kis hattyú (Cygnus columbianus bewickii) 54 pld., vetési lúd (Anser fabalis) 5 pld., füstös réce (Melanitta fusca) 5 pld., ezüstsirály (Larus argentatus) 1 pld., dolmányos sirály (Larus marinus) 1 pld., billegető cankó (Actitis hypoleucos) 1 pld., valamint az énekesmadarak közül a zsezse (Acanthis flammea) 2 pld., és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) 2 pld. Ezennel is szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek az adatgyűjtésben nyújtott segítségét.

Szóljon hozzá