Despre urși și autostrăzi

În 2020, lungimea totală a autostrăzilor din România era de 904 km, cu o densitate de autostrăzi de 3,8 km / 1000 km2, ceea ce este considerabil mai mic decât în ​​majoritatea regiunilor UE. În viitor, se preconizează dezvoltări majore în infrastructura de transport, pentru a extinde această rețea la un total de 2.416 km de autostrăzi și 1.784 km de drumuri expres. Cele mai bune habitate ale urșilor din țară sunt situate în Munții Carpați și la poalele acestora, iar multe dintre viitoarele autostrăzi vor intersecta habitatul urșilor.

Autostrada planificată A8 (Tîrgu Mureș-Iași-Ungheni), care va lega orașul Tîrgu Mureș în vest de granița națională dintre România și Republica Moldova în est, a fost identificată ca o amenințare majoră la adresa conectivității habitatului ursului brun. În special, secțiunea sa cea mai vestică, care va intersecta atât habitate importante de iernare pentru urși, cât și coridoare ecologice critice care fac legătura între zone de iernare și zone de hrănire sezoniere. Efectele negative al acestui proiect nu se vor resimți doar la nivelul local sau regional. Autostrada A8 va intersecta Carpații Orientali și zonele de deal adiacente pe toată lățimea lor, care la rândul lor leagă efectiv populația de urs din România de cele din Ucraina, Slovacia și Polonia. Astfel, autostrada A8 are potențialul de a afecta o parte semnificativă a populației transfrontaliere de urși din Carpați.

Începând din 2011, folosim o parte din datele generate în cadrul „Programului de conservare și cercetare al ursului brun într-o zonă model din România” (date de telemetrie GPS, date despre bârloage, date despre mortalitatea urșilor pe drumuri și date colectate cu ajutorul unor capcane de păr). Cu ajutorul acestor date, încă din faza de proiectare, am început să facem lobby pentru atenuarea efectelor negative ale secțiunilor A8 (în sensul de a le face mai permeabile pt. urși) care vor intersecta habitate critice de urs. De asemenea, de ceva vreme colaborăm cu EPC Consultanță de Mediu, firma contractată pentru elaborarea Studiului de Impact asupra Mediului a viitoarei autostrăzi pentru tronsoanele care vor intersecta habitate de urs (Tîrgu Mureș-Leghin). Toate aceste eforturi au început să dea roade.

Faza de planificare a tronsonului cel mai vestic al viitoarei autostrăzi A8 (cu o lungime de 25 km, între localitățile Tîrgu Mureș [Crăciunești] și Miercurea Nirajului) a ajuns într-o etapă importantă. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România a reușit să obțină finanțare UE pentru realizarea acestei secțiuni. Întrucât investiția ar trebui să fie finalizată până în 2026, lucrurile au luat un avânt considerabil. EPC a finalizat studiul de impact asupra mediului, al cărei dezbateri publice locale a avut loc în august 2022.

Tronsonul Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului prezintă câteva provocări specifice. Întrucât va traversa un teren total plat pe fundul văii râului Niraj, structurile planificate în această zonă (poduri) sunt puține și situate la distanțe considerabile. De asemenea, caracteristicile tehnice, cum ar fi indicele de deschidere (lungime * înălțime / lățime) nu le fac adecvate pentru a funcționa ca locații de traversare pentru urși, deși ar putea funcționa pentru mamifere mici. Aceste probleme au fost identificate și de către EPC prin evaluarea permeabilității acestei secțiuni. Astfel, studiul de impact asupra mediului a concluzionat că este necesară construirea unor structuri specifice de traversare pentru urși.

M9 în momentul capturării, în 2016

Deși deținem seturi ample de date de la urșii monitorizați cu zgărzi GPS traversând traseul planificat al autostrăzii, aproape toate provin din secțiunea următoare, situată mai departe, spre est. Cu o singură excepție: M9, un mascul mare, adult, monitorizat în perioada 22 mai – 13 august 2016, a traversat de mai multe ori traseul planificat pe acest tronson, între satele Bolintineni și Sânvăsii. În plus, în dimineața zilei de 17 iunie 2016 M9 a fost lovit de o mașină în apropiere traseului planificat pentru autostradă, între satele Murgești și Păsăreni (M9 a plecat după accident, aparent nevătămat, dar transmisia datelor s-a oprit în cele din urmă în data de 13 august și nu s-a mai reușit localizarea animalului). Pe baza informațiilor provenite de la M9, ​​și după mai multe runde de consultări cu noi, EPC a identificat, pe acest tronson, două locații potrivite pentru ecoducte pentru urși: locația în care M9 a traversat în mod repetat traseul planificat, respectiv o altă locație în linie dreaptă cu zona unde M9 a fost accidentat.

Aceste recomandări au fost incluse în studiul de impact asupra mediului pentru această secțiune a autostrăzii planificate. De asemenea, acestea au fost acceptate și susținute de către toate autoritățile competente. Respectiv, nu au existat obiecții nici în timpul dezbaterilor publice. Ambele ecoducte ar trebui să aibă o lățime de 100 m (o dimensiune adecvată, identificată de o serie de studii efectuate, de exemplu în Canada și Croația), ar trebui să aibă la margini panouri fonoabsorbante, vegetație plantată deasupra și în vecinătatea lor, permițând animalelor să le acceseze și să le folosească în deplină siguranță. Zonele imediat învecinate structurilor vor fi menținute libere de orice construcție (permanentă sau chiar și temporară), care ar putea amenința funcționalitatea ecoductelor. Datorită caracteristicilor tehnice, ecoductele vor fi potrivite și pentru alte specii. În plus, această porțiune a viitoarei autostrăzi va fi împrejmuită pe toată lungimea cu un gard ranforsat, rezistent la urs (de 3 m înălțime, cu partea inferioară îngropată în sol și cu partea superioară înclinată spre exterior), pentru a preveni încercările de traversare ale animalelor în alte locații, decât cele două ecoducte. Totodată, împrejmuirea va și ghida animalele către structurile de traversare dedicate. Dincolo de beneficiile evidente pentru speciile de animale sălbatice, aceste măsuri vor spori și siguranța pasagerilor de pe viitoarea autostradă A8 prin prevenirea coliziunilor cu fauna sălbatică.

Acordul de mediu pentru acest tronson a fost emis în data de 17 octombrie 2022 de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, implementarea acestor măsuri devenind astfel obligatorie. Considerăm că aceasta este probabil una dintre cele mai importante contribuții ale Grupului Milvus, de până acum, la conservarea ursului brun în România. Vom monitoriza îndeaproape implementarea efectivă a acestor măsuri. Și continuăm să cooperăm cu EPC în ceea ce privește celelalte tronsoane ale viitoarei autostrăzi, situate mai spre est, respectiv în ceea ce privește infrastructura de transport existentă și problematică, aflată în vecinătatea A8.

Lăsați un comentariu