Activități de conservare a dumbrăvencei în 2020

În ultimul an al proiectului „Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)ˮ am continuat activitățile de întărire a populației speciei în Câmpia de Vest și asigurarea conservării favorabile pe termen lung.

Ca activități majore care au fost derulate în acest an, menționăm continuarea creării de noi locuri adecvate de cuibărit, prin amplasarea unor noi scorburi durabile din betonită. Scorburile amplasate înaintea sosirii păsărilor au fost ocupate cu succes, rata de ocupare fiind neașteptat de ridicată.

Pe lângă crearea de locuri de reproducere, am continuat și activitățile de întreținere a plantațiilor prin mobilizarea solului, cosit în jurul puieților și udarea acestora, precum și monitorizarea stării de supraviețuire.

În acest an am ajuns la un număr de 875 de stâlpi de medie tensiune izolați, care au devenit, astfel, prietenoși cu păsările, diminuând considerabil cazurile de electrocutare. Majoritatea noilor scorburi artificiale au fost amplasate pe astfel de stâlpi.

În acest an am inelat cu inel ornitologic și color, un număr de peste 200 de dumbrăvence. În timpul controalelor am capturat două exemplare cu inel din Voivodina (Serbia) și două din Ungaria.

Colegii din Ungaria ne-au raportat, de asemenea, regăsiri care se referă la trei exemplare adulte, care au ales să cuibărească în țara vecină și care purtau inele de România – inelate de noi ca pui în anii precedenți. Am avut șansa să recapturăm și un exemplar pe care am montat un geolocator acum doi ani în urmă, iar după decodarea acestuia vom primi informații despre rutele de migrație și cartierele de iernare utilizate de acest exemplar în ultimii ani.

Proiectul a fost mediatizat grupurilor țintă cu ajutorul materialelor informative distribuite pe teren cu scopul de a schimba atitudinea lor față de conservarea valorilor naturale.

Lăsați un comentariu