Donează 2% pentru Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice!

 Donează 2% pentru Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice!

www.wildliferescue.ro

Vă mulțumim!

Aici puteți descărca:

formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii
formularul 200 – pentru cei cu venituri din alte surse*
Data limita pentru depunerea formularelor este 25 mai 2017

INFORMAȚII:

formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii
Instrucțiuni 230

*formularul 200 – pentru cei cu venituri din alte surse (activități independente; cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal; activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare; câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract)
Instrucțiuni 200

Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauza).

Formularele pot fi depuse:
– personal la administrația financiară/fiscală de care aparțineți
– prin poștă cu scrisoare recomandată

Date: Asociația „Grupul Milvus”
CF: RO 14198928
ING Bank
RO12INGB0000999901703336

 

Lăsați un comentariu