Please, support our Association with the 2% of Your personal income-tax!

  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Please, support our Association with the 2% of Your personal  income-tax!

www.wildliferescue.ro


Thank you!

Here you can download the forms:
form 230 completed – for employees
form 200 completed – those who have income from other sources*
The deadline for submitting the forms is 25 May 2017

INFORMATION (RO):

formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii
Instrucțiuni 230

*formularul 200 – pentru cei cu venituri din alte surse (activități independente; cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal; activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare; câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract)
Instrucțiuni 200

Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauza).

Formularele pot fi depuse:
– personal la administrația financiară/fiscală de care aparțineți
– prin poștă cu scrisoare recomandată

Data: Asociația „Grupul Milvus”
CF: RO 14198928
ING Bank
RO12INGB0000999901703336 

Leave a Reply