Semnează scrisoarea deschisă!

Împreună cu 4 organizații de conservare a naturii și de mici fermieri am trimis o scrisoare deschisă Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale Florin-Ionuț Barbu, prin care solicităm să amâne implementarea pachetelor de agromediu pentru noul ciclu european!

Măsurile de agromediu din noul Plan Național Strategic nu contribuie suficient pentru a proteja valorile naturale, mai mult în același timp vor face imposibilă activitatea micilor fermieri, care practică agricultură prietenoasă cu natura!

În ultimii doi ani, împreună cu organizațiile de conservare a naturii și de mici fermieri, am trimis numeroase observații, motivate cu din punct de vedere profesional către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Rurale și ne-am ridicat vocea la audieri publice, așa că ne adresăm ultimei instanțe: publicul.

Citiți aici scrisoarea deschisă:

Scrisoare deschisă către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

din partea Coaliției PNS/20.12.2023

Stimate Domnule Ministru Florin Ionuț Barbu,

În numele organizațiilor semnatare și al membrilor pe care îi reprezentăm, vă solicităm ca Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să continue temporar măsurile de agro-mediu actuale (din ciclul 2014-2020) și să amâne, așadar, cu un an, intrarea în vigoare a noii forme a pachetelor de agro-mediu pentru noul ciclu european 2023-2027.

În ultimii doi ani, organizațiile de conservare și de fermieri semnatare și-au exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la noua formă a pachetelor de agro-mediu și la zonele de eligibilitate, însă Ministerul nu a preluat aceste propuneri pentru un sistem care să asigure viabilitatea practicilor agricole pozitive, conservarea serviciilor ecosistemice în zonele agricole sau stoparea pierderii agrobiodiversității. 

Principalele și cele mai grave probleme pe care le semnalăm sunt următoarele:

 • O suprafață semnificativă (peste 270 comune, peste 673 000 ha) de pajiști cu valoare naturală ridicată au fost excluse din zonele de eligibilitate (în cadrul măsurii HNV), ceea ce nu este justificat din punct de vedere tehnic și, în același timp, pune în imposibilitate fermierii care se angajează să practice o agricultură prietenoasă cu natura.
 • Pe aceste 673 000 ha, pentru a fi eligibile la plăți de agro-mediu, utilizarea tractoarelor nu este permisă pe tot parcursul anului (tractoarele sunt unelte de întreținere a terenurilor necesare pentru fermieri în gospodărirea pajiștilor întinse). Mai mult, nicio activitate agricolă nu este permisă pe aceste pajiști până în data de 1 iulie (pachetul 9.2.; 326 000 ha), respectiv 1 august (pachetul 3.1.; 347 000 ha). Fermierii nu pot participa în schemele de agro-mediu sub astfel de condiții, care sunt contrare practicilor tradiționale de agricultură.
 • Pachetele nu sunt clar definite și nu au fost comunicate eficient. Până în prezent, dispozițiile finale de aplicare (ghidurile) nu au fost transmise birourilor județene ale APIA responsabile de implementare, astfel încât fermierii să se poată pregăti pentru schimbările de amploare. Iar fermierii și organizațiile non-guvernamentale au primit de la Minister interpretări diferite referitoare la restricțiile de pășunat.
 • S-a renunțat la pachetul de agro-mediu pentru protecția singurei populații de dropie din țară, astfel că nicio măsură de agro-mediu nu va sprijini agricultura prietenoasă cu natura în habitatul acesteia. De asemenea, în locația mai multor colonii reprezentative de vânturel de seară s-a renunțat la măsurile de agro-mediu, astfel că nimic nu mai asigură persistența acestora.

Prin urmare, solicităm Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să prelungească temporar (pentru 2024) măsurile de agro-mediu care au fost în vigoare până în prezent și să pună în aplicare noile pachete de agro-mediu doar dacă:

 • Pachetele de agro-mediu sunt concepute într-un mod care să asigure conservarea peisajului și a biodiversității într-un mod transparent și justificat din punct de vedere științific (vă stăm în continuare la dispoziție pentru input tehnic); 
 • Pachetele sunt concepute în așa fel încât să poată fi implementate în mod viabil de către fermieri, pe baza unor cerințe de implementare clare, fără posibilitatea  interpretărilor diferite/contrare (vă stăm în continuare la dispoziție pentru input tehnic);
 • Poate comunica schimbările către comunitatea agricolă în timp util și în mod eficient, permițând reacții bazate pe informații reale din partea fermierilor și organizațiilor de conservare a biodiversității care își desfășoară activitatea în zonele și comunitățile vizate.

Pachetele de agro-mediu bazate pe specii din Planul Național Strategic 2023-2027, în noua lor formă, nu întrunesc niciuna dintre aceste criterii. Aceste măsuri vor afecta în mod negativ zeci de mii de familii de fermieri, privându-i de stimulentele financiare de care depind și generând schimbări profunde în modul în care își gestionează terenurile – mulți dintre aceștia fiind chiar excluși din măsurile agro-mediu, vor pierde venituri substanțiale, ceea ce va avea consecințe grave din punct de vedere social și al conservării valorilor de agrobiodiversitate din aceste zone valoroase.

Cu considerație,

Organizații semnatare:

Asociația „Grupul Milvus”

Asociația „Eco Ruralis”

Fundația ADEPT Transilvania

WWF România

ROMAPIS

Aici puteți semna scrisoarea deschisă.

Lăsați un comentariu

This Post Has 2 Comments

 1. Brigita

  … ora 17.50 … „CRACIUN FERICIT !”

 2. Brigita

  … ora 17.45 – ESTE O LUPTA LUNGA SI GREU DE DUS, … ESTE NEVOIE DE MULTA MUNCA, RABDARE SI NERVI TARI, … NOI NU VA PUTEM AJUTA DECAT CU UN GAND BUN SI O URARE, … MILVUS, VA MULTUMIM PENTRU TOT CEEA CE FACETI PENTRU FLORA SI FAUNA DIN TARA NOASTRA, PENTRU FERMIERII CARE PRACTICA AGRICULTURA PRIETENOASA CU NATURA, … SUCCES,