Rezultatele celui de-al III-lea Maraton Ornitologic

În acest an, între 19-21 octombrie, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” a organizat cel de al III-lea Maraton Ornitologic din România, eveniment care, asemenea anului trecut, a avut loc la Pescăria Cefa (județul Bihor). La acest eveniment s-au înregistrat 9 echipe de câte 2-4 persoane, însemnând în total 29 de participanți la concurs. Pe lângă concurenți au mai fost prezenți și alte persoane care nu au luat parte la maraton.
Harta desfășurării Maratonului Ornitologic
Startul la concurs s-a dat pe data de 20 octombrie, la ora 9:30, care s-a terminat pe data de 21, ora 9:30. În cursul acestor 24 de ore, jucătorii au notat în caiete de teren speciale speciile văzute sau auzite. Contrar anului trecut, în ciuda perioadei de toamnă târzie, am beneficiat de un sfârșit de săptămână foarte cald, cu multă soare și fără vânt. Cele 9 echipe au înregistrat (au văzut și auzit) în total un număr de 124 de specii de păsări, cu șase mai puțin decât anul trecut. Între acest număr și numărul de specii semnalate de echipa câștigătoare (care a avut cele mai multe specii) a fost o diferență de 27 de specii, ceea ce înseamnă, că echipa câștigătoare a observat doar 78,2% din totalul speciilor observate pe teren. Din evaluarea rezultatelor a reieșit, că din cele 124 de specii, un număr de 33 au fost observate de către toate cele 9 echipe, cea ce înseamnă 26,6% din lista totală a speciilor. Un număr de 21 de specii, adică 16,9% din lista totală, au fost observate doar de câte o singură echipă. Pe lângă speciile identificate de către participanți, pe durata evenimentului au mai fost observate alte trei specii (chirighiță neagră, șorecar mare și șoim dunărean), care nu au fost observate de nici o echipă înregistrată, acestea fiind înregistrate de către organizatori (Botoș Arthur, Daróczi J. Szilárd și Nagy Attila).
Participanții Maratonului Ornitologic de la Cefa, 2012
În același timp, este de remarcat faptul, că între primele două clasamente (locul I. și II.) diferența între speciile înregistrate este foarte semnificativă, acest contrast devenind mult mai atenuat în cazul echipelor aflate la mijlocul clasamentului. Dintre cele 124 de specii observate nici una nu poate fi catalogată a fi rară pentru fauna țării sau a regiunii, considerăm însă demne de menționat câteva specii mai puțin comune sau sporadice pentru zonă: șoimul călător, șoimul de iarnă, becațina mică, ciocănitoarea neagră și brumărița de pădure. Dintre speciile mai puțin obișnuite pentru această perioadă menționăm: egreta mică, țigănușul, șoimul rândunelelor, fugaciul pitic, fluierarul de mlaștină, cucul, lăcarul mare, pitulicea fluierătoare și mărăcinarul mare.       În continuare sunt prezentate rezultatele grupurilor înregistrate. Primul număr indică totalul speciilor văzute de către echipă, iar cel de al doilea numărul speciile care au fost doar auzite dar nu și văzute.
 1. Infirmii: Dehelean Andreea, Dehelean Luca, Gyékény Gertrúd – 91/6 = 97
 2. Mescalină: Fülöp Attila, Miholcsa Tamás, Ölvedi Szilárd, Zeitz Róbert – 81/3 = 84
 3. Băieții din Satu Mare: Bărbos Lőrinc, Kiss István, Osváth Gergely – 73/2 = 75
 4. Clangula: Kiss Arnold, Marton Attila, Sándor Krisztina – 66/4 = 70
 5. Țara Călatei: Böndi Erzsébet, Böndi László, Csép Antal – 65/2 = 67
 6. Rapaces sp.: Bakó Beáta, Csiszár Mónika, Dósa Attila, Péter Zsolt – 60/5  = 65
 7. Ștreberi: Aczél-Fridrich Zsuzsanna, Hegyeli Zsolt, Nagy András Attila – 60/4 = 64
 8. Triluri: Incze Anna, Kastal Ágnes, Patkó Erika – 59/2 = 61
 9. Vereb: Benkő Zoltán, Fülöp Tihamér, Sugár Szilárd – 53/1 = 54
Zona desemnată și destinată concursului a fost îndeajuns de mare, prezentând habitate mult diversificate. Astfel, se puteau efectua observații la păsări pe eleșteie, în păduri, în tufărișuri, habitate mlăștinoase și pe pajiști. În continuare sunt prezentate speciile înregistrate pe durata concursului. Numărul după numele speciei indică numărul echipelor care au observat (au auzit sau au văzut) acele specii. Dorim să le mulțumim tuturor participanților că au luat parte la acest eveniment și că pe toată durata maratonului au căutat activ păsările și s-au întrecut cu corectitudine și persistență. Dorim să felicităm echipele câștigătoare (primii trei clasați) și prin această cale! Mulțumim totodată partenerilor noștrii, Administrația Parcului Natural Cefa și firmei piscicole Pro-Acva S.A. Lista speciilor observate de către echipe
 1. Cygnus olor / 9
 2. Anser albifrons / 7
 3. Anser anser / 8
 4. Anas penelope / 4
 5. Anas strepera / 5
 6. Anas crecca / 9
 7. Anas platyrhynchos / 9
 8. Anas acuta / 2
 9. Anas clypeata / 8
 10. Aythya ferina / 9
 11. Aythya nyroca / 9
 12. Aythya fuligula / 6
 13. Phasianus colchicus / 9
 14. Tachybaptus ruficollis / 6
 15. Podiceps cristatus / 9
 16. Podiceps nigricollis / 2
 17. Phalacrocorax carbo / 9
 18. Phalacrocorax pygmeus / 8
 19. Botaurus stellaris / 1
 20. Nyctycorax nycticorax / 1
 21. Egretta garzetta / 1
 22. Egretta alba / 9
 23. Ardea cinerea / 9
 24. Plegadis falcinellus / 1
 25. Haliaeetus albicilla / 2
 26. Circus aeruginosus / 9
 27. Circus cyaneus / 5
 28. Accipiter gentilis / 3
 29. Accipiter nisus / 8
 30. Buteo buteo / 9
 31. Falco tinnunculus / 8
 32. Falco subbuteo / 5
 33. Falco columbarius / 1
 34. Falco peregrinus / 3
 35. Rallus aquaticus / 5
 36. Gallinula chloropus / 3
 37. Fulica atra / 9
 38. Grus grus / 5
 39. Charadrius dubius / 3
 40. Charadrius hiaticula / 2
 41. Pluvialis squatarola / 5
 42. Pluvialis apricaria / 4
 43. Vanellus vanellus / 9
 44. Calidris minuta / 4
 45. Calidris alpina / 3
 46. Calidris temminckii / 1
 47. Philomachus pugnax / 8
 48. Lymnocryptes minimus / 1
 49. Gallinago gallinago / 4
 50. Numenius arquata / 9
 51. Numenius phaeopus / 1
 52. Tringa erythropus / 5
 53. Tringa stagnatilis / 1
 54. Tringa nebularia / 1
 55. Tringa ochropus / 1
 56. Tringa glareola / 1
 57. Actitis hypoleucos / 2
 58. Chroicocephalus ridibundus / 9
 59. Larus canus / 5
 60. Larus michahellis / 9
 61. Larus cachinnans / 6
 62. Columba livia f. domestica / 8
 63. Columba palumbus / 2
 64. Streptopelia decaocto / 9
 65. Cuculus canorus / 1
 66. Athene noctua / 2
 67. Asio otus / 8
 68. Alcedo atthis / 6
 69. Picus canus / 1
 70. Picus viridis / 7
 71. Dryocopus martius / 2
 72. Dendrocopos major / 9
 73. Dendrocopus syriacus / 3
 74. Dendrocopos medius / 4
 75. Dendrocopos minor / 2
 76. Alauda arvensis / 3
 77. Hirundo rustica / 2
 78. Anthus trivialis / 1
 79. Anthus pratensis / 2
 80. Anthus spinoletta / 2
 81. Motacilla alba / 3
 82. Troglodytes troglodytes / 9
 83. Prunella modularis / 1
 84. Erithacus rubecula / 9
 85. Phoenicurus ochruros / 8
 86. Saxicola rubetra / 2
 87. Saxicola torquata / 7
 88. Turdus merula / 8
 89. Turdus pilaris / 4
 90. Turdus philomelos / 3
 91. Turdus viscivorus / 1
 92. Acrocephalus schoenobaenus / 2
 93. Acrocephalus arundinaceus / 2
 94. Phylloscopus collybita / 7
 95. Phylloscopus trochilus / 3
 96. Regulus regulus / 2
 97. Panurus biarmicus / 7
 98. Aegithalos caudatus / 9
 99. Cyanistes caeruleus /  9
 100. Parus major / 9
 101. Poecile palustris / 2
 102. Sitta europaea / 9
 103. Remiz pendulinus / 7
 104. Lanius excubitor / 2
 105. Garrulus glandarius / 9
 106. Pica pica / 9
 107. Corvus monedula / 1
 108. Corvus frugilegus / 6
 109. Corvus cornix / 9
 110. Corvus corax / 4
 111. Sturnus vulgaris / 9
 112. Passer domesticus / 9
 113. Passer montanus / 9
 114. Fringilla coelebs / 7
 115. Fringilla montifringilla / 1
 116. Carduelis chloris / 7
 117. Carduelis carduelis / 9
 118. Carduelis spinus / 4
 119. Carduelis cannabina / 3
 120. Pyrrhula pyrrhula / 1
 121. Coccothraustes coccothraustes / 5
 122. Emberiza citrinella / 6
 123. Emberiza schoeniclus / 9
 124. Miliaria calandra / 1

Lăsați un comentariu