Ilustrarea prezentărilor din îndrumarul metodologic, sumar