Revoluția ONG

Justificarea proiectului
În general protecția naturii nu este considerată o prioritate în România. Investitorii – cu mici excepții – nu consideră imperativele legilor de protecția naturii ca o obligație de respectat ci mai degreabă un obstacol pentru care trebuie găsite soluțiile – mai mult sau mai puțin legale – prin care această “problemă” poate fi “rezolvată”. Din păcate acest tip de gândire și de acțiune este însușit adesea și de instituții ale statului care astfel devin partenere la distrugerea mediului și crează un precedent pentru următoarele cazuri. Odată cu aderarea României la UE legislația de protecția naturii a devenit mai riguroasă (prin adoptarea și aplicarea de regulamente și directive). Suprafața zonelor protejate – prin crearea rețelei Natura 2000 – a crescut semnificativ, dar în același timp există resurse financiare mult mai mari pentru realizarea unor investiții potențial dăunătoare naturii. În acest context cazurile de încălcări ale legii legate de protecția naturii au sporit semnificativ.

Scop
Creșterea capacității societății civile pentru a monitoriza respectarea legislației în arii naturale protejate (inclusiv situri Natura 2000) și pentru a reduce impactul negativ al investițiilor sau proiectelor prin identificarea de soluții alternative pentru cel puțin două cazuri de agresiune împotriva naturii.

Direcțiile de acțiune
Câteva organizații de protecția naturii din România (Grupul Milvus, Societatea Carpatina Ardeleană Satu-Mare, WWF și Agent Green) și-au unit forțele în acest proiect pentru a preveni crearea de noi precedente negative și pentru al crea pe cel pozitiv în care o investiție ilegală într-o arie naturală protejată este stopată. Pentru a atrage atenția că situația actuală nu este una acceptabilă proiectul instrumentează un caz concret și emblematic în acest sens, caz ce iese în evidență atât prin impacturile negative imediate asupra mediului, cât și prin cele pe termen lung atât asupra mediului, cât și asupra comunităților locale și a economiei naționale. Proiectul își propune de asemenea să identifice și alte situații în care o acțiune bine coordonată a ONG-urilor poate duce la stoparea unor investiții ilegale sau dăunătoare naturii.
Pe parcursul proiectului  se va  desfășurara și un curs de instruire pentru ONG-uri și a schimburi de experiență cu autoritățile de control în domeniul protecției mediului pentru inițierea de proceduri pentru prevenirea și oprirea activităților cu impact negativ asupra naturii.

Precedentul
Cazul emblematic ales de organziațiile partenere este construcția drumului național DN 66A prin siturile de importanță comunitară Nordul Gorjului de Vest, Retezat și Domogled, siturile de protecție avifaunistică Retezat și Domogled, Parcul Național Rezervație a Biosferei Retezat și Parcul Național Domogled – Valea Cernei. În cel din urmă caz ar urma să se compromită 3 zone de protecție integrală pe o lungime totală de 5,554 km.

Construcția drumului ar încălca atât legislația de mediu din România cât și pe cea din Uniunea Europeană, construcțiile în zone de protecție integrală (cunoscute și sub numele de zone de conservare specială) nefiind permise decât în condiții speciale care nu se pot aplica în cazul DN 66A.

Investigarea de alte probleme majore de protecția naturii
Echipa proiectului a inventariat de asemenea alte probleme majore de protecția naturii în care legislația nu este respectată și care vor fi abordate în acest proiect sub forma unui studiu de documentare care va fi realizat și publicat de Asociația ”Grupul Milvus” și de Asociația ”Societatea Carpatina Ardeleană Satu Mare”.

Proiect realizat cu sprijinul financiar oferit prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE)

Continutul acestui site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Mecanismului Financiar SEE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii si coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar SEE si Programul Norvegian de Cooperare, accesati: http://www.eeagrants.org