Proiectul LIFE08 NAT/RO/000501-Conservarea acvilei țipătoare mici în România

Agenția Regională de Protecția Mediului Sibiu alături de partenerii Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” și Societatea Ornitologică Română, au demarat la începutul acestui an proiectul „Conservarea acvilei țipătoare mici în România” finanțat prin componenta Natură și Biodiversitate a programului LIFE+ al Comisiei Europene. Proiectul se va derula pe parcursul a patru ani, în perioada 2010-2013.

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condițiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populația de acvila țipătoare mică la nivelul Uniunii Europene.Semnificația proiectului crește dat fiind faptul că România a fost avertizată de către Comisia Europeană cu aplicarea unor sancțiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea angajamentelor în domeniul protecției păsărilor.

Acvila țipătoare mică este o pasăre răpitoare a cărei zonă de cuibărire este restrânsă în principal în partea centrală, estică și de sud-est a Europei. Specia este considerată a fi “în declin” pe suprafața întregii arii de răspândire, fiind estimată la 20.000 de perechi la nivel global. România oferă speciei una dintre cele mai importante zone de cuibărit. Ca rezultat al celor mai recente studii, populația de acvilă țipătoare mică din România este estimată între 2000 – 2300 de perechi, reprezentând aproximativ 22% din populația speciei la nivelul Uniunii Europene și 10% din întreaga populație la nivel global.