Invitație de a participa la contractarea serviciului

Elaborarea și dezvoltarea manualului, respectiv al cursului de formare profesională privind procedura de Evaluare de Impact asupra Mediului (EIA) în tematica coridoarelor ecologice și susținerea cursurilor de formare profesională în acest topic

Beneficiarul serviciului: Asociația „Grupul Milvus” Tipul subcontractării: servicii

Stimate domn / stimată doamnă, Asociația „Grupul Milvus”, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Crinului, nr. 22, vă invită să participați la contractarea serviciului mai sus menționat prin elaborarea și trimiterea unei oferte tehnice în acest sens și a unei propuneri financiare, în conformitate cu termenii de referință anexați. Data limită pentru trimiterea ofertei este noiembrie 24, 2017. Oferta se poate trimite prin e-mail la adresa: tibor.sos@milvus.ro.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați: Sos Tibor, manager proiect, tibor.sos@milvus.ro, telefon 0735878519.

Sos Tibor, Manager Proiect

Lăsați un comentariu