Nílusi lúd költése Romániában

A nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) az afrikai kontinensen széles körben elterjedt faj, mely elsősorban a szubtrópusi és trópusi régiókat népesíti be. Korábbi elterjedési területe magába foglalta a Nílus völgyét, a Mediterrán-térség keleti részét és egyes források szerint Délkelet-Európát is. A 17. században, mint díszmadat telepítették be Angliába, ahol elég hamar önfenntartó állományt alakított ki, majd később, innen terjedt szét Nyugat-Európa számos részére. Nagy-Britannián kívüli, első európai költését 1967-ben jegyezték fel Hollandiában. Ezt követően a faj rohamos terjeszkedésbe kezdett és kontinensünk egész nyugati és délnyigati felét benépesítette, kelet felé Lengyelországig és Csehországig is eljutva.

Romániából a faj első jelzése Somova (Tulcea megye) mellől származik, ahol 1990. szeptember 21-én egy furcsa kinézetű, hat egyedet számláló libacsapatból lőttek ki egy példányt. A leterített példány egy nílusi lúdnak bizonyult, mely egy szászrégeni iskola állattárának gyűjteményébe került.

A faj első, hazai bizonyítópéldányának preparátuma

Bár Nyugat-Európában igen nagy számban tartják parkokban és sokfele az elvadult állományai is számottevőek, a faj újabb hazai felbukannására közel húsz évet kellett várni. A 2000-es évek második felében már nálunk is közkedvelt díszmadárrá vált és elkezdték úgy magángyűjteményekben, mint nagyobb városok parkjaiban is tartani. Ezt követően, a fajra vonatkozó megfigyelések jelentősen megszaporodtak, és rendszeresek lettek. Ezek nagyrésze főleg Erdélyre és Bukarest térségére korlátozódik, de mára már szinte minden országrészből vannak megfigyelési adataink.

A faj első, bizonyított romániai költését 2022-ben regisztráltuk a Maroscsapó melletti halastavaknál (Maros megye). Ezt megelőzően, először 2009 szeptember 13-án észlelték. Ez az egyed október 11-ig tartózkodott a területen. Ezután sok év telt el míg újra megjelent, azonban 2019-től rendszeresen, minden kiszállás alkalmával meg lehetett figyelni magányos vagy párban mozgó madarat a halastó területén. 2022 szeptember 10-én hét, anyányi méretű, de még röpképtelen fiókát vezető öreg tojót észleltünk egyik tóegységen. Miklós András, a halgazdaság őre elmondta, hogy a madarakat már ez év július 29-én megfigyelte, mikor még a pár együtt volt és tíz apró, frissen kelt fiókát vezettek.

Fiatal nílusi ludak a maroscsapói halastavon

Bár ezzel az adattal, a nílusi lúd első költése hiteles bizonyítást nyert Romániában, azonban ez egy faunisztikai érdekességnél nem jelent többet, hiszen ilyen nem őshonos, invazív faj megtelepedése és terjeszkedése nem kívánatos. Bízunk benne, hogy jelen esetben csak egy alkalmi, elszigetelt költésről van szó. A faj jól ismert alkalmazkodókészsége és agresszív viselkedése kihatással lehet számos hazai, őshonos vízimadárfajra, hiszen domináns viselkedésével kiszorítja ezeket a költőhelyeikről, zavarja őket a költésben és nem utolsósorban a táplálékforrások kiaknázásában is verseng velük.

Az összes nílusi lúd megfigyelés az OpenBirdMap adatbázisából 2012-2022 között

Szóljon hozzá