A földikutyák Európa keleti részének tipikus, viszont nagyon kevéssé ismert sztyeppi emlősei. Jellegzetességük, hogy szigorúan
földalatti életmódot folytatnak. A Magyar Természettudományi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársaival
vállvetve közel egy évtizede vizsgáljuk a Kárpát-medence és Románia földikutyáinak elterjedését, ökológiáját és rendszertanát.
Egyebek mellett részt vettünk az eddig egy fajként kezelt bukovinai földikutya (Spalax graecus) fajcsoport részletes rendszertani
újraértékelésében.
A kutatás egyik taxonómiailag és természetvédelmileg is jelentős eredménye a mezőségi földikutya (Spalax antiquus) önálló fajként
való leírása, ami az egyetlen ma ismert bennszülött erdélyi emlősfajjá teszi azt. Ugyanezen faj állományméretét túráscsoportjaik
felmérésével kutattuk az Erdélyi Mezőség több helyszínén.
Egy másik jelentős eredményünk, hogy a kutatóközösség tagjaiként értékeltük a Kárpát-medence összes földikutyafajának
természetvédelmi helyzetét. Közülük a fent már említett fajon kívül további két faj él a régió romániai részén, az erdélyi
(Nannospalax transsylvanicus) és a magyar földikutya (Nannospalax hungaricus). Mindkettő az úgynevezett „kis földikutyák”
képviselője, és a „nyugati földikutya fajkomplexumba” (Nannospalax superspecies leucodon) tartoznak. Előbbit „sebezhető”, utóbbit (hasonlóan a mezőségi földikutyához) „veszélyeztetett” kategóriába javasoltuk a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
követelményeinek megfelelően.

Az elmúlt években továbbá aktív részt vállaltunk az erdélyi földikutya új állományainak magyarországi létrehozását célzó, ottani kollégáink által koordinált programban, és ami az első komolyabb aktív védelmi intézkedést jelenti a faj magyarországi állományai számára.

Publikációk:

Hegyeli, Zs., Csorba, G., Horváth, M., Sendula, T., Németh, A. 2016. Veszély a felszínen és a felszín alatt: a földikutya, mint zsákmányállat. X. MTBK Műhelytalálkozó: „Zászlóshajók, karizmák és esernyők: mit tehet az emlőskutatás a természetvédelemért” absztrakt-kötet: 59.

Németh, A., Hegyeli, Zs., Sendula, T., Horváth, M., Czabán, D., Csorba, G. 2016. Danger underground and in the open – predation on blind mole-rats (Rodentia: Spalacinae) revisited. Mammal Review 46: 204–214.

Szél, L., Moldován, O., Horváth, T., Molnár, A., Hegyeli, Zs., Sugár, Sz., Csorba, G., Németh, A. 2016. A szélsőségesen talajlakó rágcsálók megmentésének legjobb módja? Új földikutya populációk létrehozása Magyarországon. X. MTBK Műhelytalálkozó: „Zászlóshajók, karizmák és esernyők: mit tehet az emlőskutatás a természetvédelemért” absztrakt-kötet: 12.

Csorba, G., Krivek, G., Sendula, T., Homonnay, Z. G., Hegyeli, Zs., Sugár, Sz., Farkas, J., Stojnić, N., Németh, A. 2015. How can scientific researches change conservation priorities? A review of decade-long research of blind mole-rats (Rodentia: Spalacinae) in the Carpathian Basin. Therya 6(1): 103–121.

Németh, A., Krivek, G., Sendula, T., Hegyeli, Zs., Sugár, Sz., Farkas, J., Stojnić, N., Csorba, G. 2015. How scientific researches can change conservation priorities? The decade-long research of Eurasian blind mole-rats (Rodentia: Spalacinae) in the Carpathian Basin. 27th International Congress for Conservation Biology, August 2-6 2015, Montpellier / France.

Németh, A., Homonnay, Z. G., Krízsik, V., Csorba, M., Pavlíček, T., Hegyeli, Zs., Hadid, Y., Sugár, Sz., Farkas, J., Csorba, G. 2013. Old views and new insights – taxonomic revision of the Bukovina blind mole rat, Spalax graecus. Zoological Journal of the Linnean Society 169: 903–914.

Csorba, G., Németh, A., Hegyeli, Zs., Czabán, D., Major, Á., Révay, T., Farkas, J. 2011. The most endangered rodents in Europe? – Taxonomy, distribution and protection status of the mole-rats of the Carpathian basin. In: Abstract volume 6th European Congress of Mammalogy, Paris, France, p.102.

Németh, A., Csorba, G., Krnács, Gy., Hegyeli, Zs., Sugár, Sz., Vajda, Z., Stojnic, N., Delic, J. L., Kryštufek, B. 2011. Recent extinction of two European mammals? –The probable extinction of two mole-rat taxa. In: Abstract volume 6th European Congress of Mammalogy, Paris, France, p.103.

Németh, A., Hegyeli, Zs., Krnács, Gy., Czabán, D., Major, Á., Farkas, J., Csorba, G. 2011. Európa legveszélyeztetettebb rágcsálói, a Kárpát-medence földikutyái a kihalás küszöbén és azon túl. VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debreceni Egyetem, 2011. november 3-6.

Sugár, Sz., Hegyeli, Zs. 2010. Possibilities of distinguishing two Transylvanian mole rat (Rodentia: Spalacide) species based on tunnel diameter and their population estimation by mound counts. Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology – Apáthy István Society. 11th Biology Days, Cluj-Napoca, 23-24 April 2010.

Németh, A., Révay, T., Hegyeli, Zs., Farkas, J., Czabán, D., Rózsás, A., Csorba, G. 2009. Chromosomal forms and risk assessment of Nannospalax (superspecies leucodon) (Mammalia: Rodentia) in the Carpathian Basin. Folia Zoologica 58(3): 349–361.

Hegyeli, Zs., 2008. Distribution of mole rats (Spalax spp.) in Transylvania – preliminary results. Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology – Eco Studia Society. Biology Days, 9th edition, 25-26 April 2008.