A szöcskeegerek az ugróegerek rokonai, kis testük, visszahúzódó életmódjuk, illetve az kutatások hiánya miatt jó ideig azt sem tudtuk, él-e még szöcskeegér Romániában?

A jelenlegi rendszertani ismeretek alapján hazánkban három szöcskeegérfajt különítünk el: az északi szöcskeegeret (Sicista betulina), valamint a „csíkos szöcskeegér fajcsoporthoz” tartozó magyar (Sicista trizona) és Nordmann-szöcskeegeret (Sicista loriger). 2009-ig a magyar szöcskeegér romániai előfordulási adatai az irodalomból és múzeumi
példányok alapján voltak ismertek.

Erdélyből eddig egyetlen adat volt ismert, az 1900-ban, Orosz Endre által befogott apahidai nőstény, amelyet a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteménye őriz.

2008-2010 során a Szamosmenti-dombságon vizsgált gyöngybagoly- és kuvikköpetekből a szöcskeegér több példánya került elő. Az ezt követő expedíciók során a Milvus Csoport a magyarországi Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesülettel közös kisemlősfaunisztikai felméréseken felkutatta a két faj irodalmi lelőhelyeit. Ennek eredményeként 2012-ben a magyar szöcskeegeret sikerült élve megfogni Kolozsvár szomszédságában, 2013-ben pedig a Nordmann-szöcskeegér példányai kerültek meg Jászvásár mellől.

Az ezt kísérő genetikai vizsgálatok fényt derítettek a romániai csíkos szöcskeegér fajkomplexum helyzetére. Az erdélyi példányok a magyar szöcskeegérhez tartozó, a Kárpát-medence bennszülött fajának élő példányai, a Sicista trizona transylvanica. A moldvai sztyeppeken pedig a Nordmann-szöcskeegér (Sicista loriger) példányai fordulnak elő.

Az elmúlt évtized során az élvefogó kismelőscsapdázások alkalmával az északi szöcskeegér több példányát sikerült megtalálnunk a Gyergyói-medence nyírfákkal benőtt láprétjein, kaszálóin. Hazánkból 4 irodalmi jegyzés ismert az 1943-1996 periódusból a Keleti- és Déli-Kárpátokból. Négy recens adata is ismert: 2006-ban egy megfigyelt példány a Görgény hegységből, illetve 2008-ban egy befogott példány a Gyergyói-medencéből , ahonnan a 2010-es csapdázások során újabb két példányt sikerült befognunk