Gyengébb őszi vonulás a Chituc turzási gyűrűzőtáborunkban

A kilencedik egymást követő őszi gyűrűzésünket a vártnál kevesebb madárral zártuk, de nagyon örülünk, hogy az időjárás lehetővé tette, hogy november 6-ig a Chituc turzáson maradhassunk. A 103 gyűrűzési nap alatt 114 vonuló madárfajt gyűrűztünk meg, a gyűrűzött egyedek száma összesen 12429 volt. Idén ősszel szokatlanul sok királyfüzike (Phylloscopus proregulus) észlelés volt Kelet-Európa szerte, 3 egyedet gyűrűztünk és még egyet megfigyeltünk a tábor közelében, a gyakrabban fogott fajok egy részéből kevesebbet fogtunk, mint a korábbi években.

1. ábra: A leggyakrabban gyűrűzött fajok egyedeinek száma a 2014-2021 közti éves átlaghoz képest.

Míg 2014-2021 között átlagosan 1456 kis légykapót (Ficedula parva) fogtunk, addig idén csak 701 egyedet gyűrűztünk (-52%). Ugyanez igaz a vörösbegyre (Erithacus rubecula) is, amelynek sokéves átlaga 1382 egyed, az idei fogás 44%-kal alacsonyabb volt: 779 egyedet gyűrűztünk. Ezzel ellentétben foltos nádiposzátából (Acrocephalus schoenobaenus) 47%-kal többet fogtunk a sokéves átlagnál, a rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) száma pedig 49%-os növekedést mutatott az többéves átlaghoz képest (1. ábra). A leggyakrabban gyűrűzött fajok 2022-es vonulási dinamikája az előző évek átlagához és szórásához viszonyítva a 2. ábrán tekinthető meg.

2. ábra: A vonulás dinamikája 2022-ben (kékkel jelölve) a 2014-2021-es évek átlagához és szóráshoz (narancssárgával jelölve) viszonyítva.

Az év során három általunk gyűrűzött és külföldön újra befogott egyedről kaptunk információt: májusban Moszkva közelében fényképeztek le egy fenyőpintyet (Fringilla montifringilla), Izraelben egy nádirigót (Acrocephalus arundinaceus) és foltos nádiposzátát fogtak vissza. Ugyanakkor, mi Bulgáriában gyűrűzött jégmadarat (Alcedo atthis) és két kék cinkét (Cyanistes caeruleus) fogtunk vissza a táborban. A fent említett három gyűrűzött királyfüzike mellett érdekes madárként megemlíthetünk egy sárga billegető (Motacilla flava) x citrombillegető (Motacilla citreola) hibridet, egy kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) x örvös légykapó (Ficedula albicollis) hibridet, illetve a kis poszáta Európában ritkán előforduló alfajához, a blythi alfajhoz tartozó példányát (3. ábra).

3. ábra: Október 23-án gyűrűzött szibériai kis poszáta (Sylvia curruca blythi).

Augusztusban a tábor nyolc külföldi diákot látott vendégül Bulgáriából, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Szlovákiából és Romániából, akik a Climate Game On projektben önkéntesként csatlakoztak a táborhoz. A fiatalok megosztották tapasztalataikat az éghajlatváltozás madárvonulásra gyakorolt hatásairól, és az Expert Forum szakértőjével, Ana Otilia Nuțuval megvitatták az energiaválság kihívásait is. Ezt követően a diákok háromnapos látogatást tettek a Duna-delta Bioszféra Rezervátumban (4. ábra).

4. ábra: Kerekasztal beszélgetés az éghajlati válságról, az energiaválságról és ezek biológiai sokféleségre gyakorolt hatásairól.

A 2022-es gyűrűzőtábor munkáját 170 önkéntes segítette. A tábor anyagi és logisztikai támogatását Jenica és Cornel Cotorogea, Pál Lajos, Cătălin Șuba, Denis Stamatescu, Böndi Erzsébet és László, Valentina és Mihai Baciu, valamint az S.C. Softech S.R.L. biztosította, akiknek mély hálával tartozunk. Köszönjük a Duna-delta Bioszféra Rezervátum Igazgatóságának a kiváló együttműködést. Örülünk, hogy a korábbi években is velünk voltak, és reméljük, hogy a jövőben is partnereink lesznek.

Szóljon hozzá