Békászó sas (Aquila pomarina)

Az európai elterjedésű békászó sas egyik legnagyobb állománya Romániában található, a leggyakoribb sas fajunk. Az olyan öreg erdőket kedveli, ahol a közelben talál nedves réteket vagy kaszálókat. A nedves rétek mellett szívesen vadászik szántóföldeken vagy mezőgazdasági területeken is, ahol békákat és kisemlősöket zsákmányol. Fészkét öregebb fákra készíti a lombkoronában főként a törzs mellé. A gallyakból készült fészket évekig használja, minden évben zöld ágakkal díszíti. Évente egyszer költ, 1-2 tojása lehet. Két tojás esetén is csak egy fiókát repít. Sok madárral ellentétben már az első tojás lerakása után elkezdi a kotlást, így a fiókák sem egyszerre kelnek ki. Az erősebb fióka megöli a gyengébbet, amelyre valószínűleg a testvére fiókakori fehér tollazata ingerli. Ezt a jelenséget – a bibliai Káin és Ábel története nyomán – káinizmusnak nevezzük. Vonuló madár, márciustól szeptemberig tartózkodik nálunk. A telet Afrika középső és déli részén tölti.

Veszélyeztető tényezők, ökológiai szerep:

A békászó sas állományát elsősorban a megfelelő élőhelyek csökkenése, a fészkelés közbeni zavarás veszélye és táplálkozó területek csökkenése (pl. művelés alá vonása) veszélyezteti. Így fészkelésre alkalmas öreg erdők és a nedves rétek megőrzése mellett különösen fontos költési időszakban a fészek környékének zavartalanságát biztosítani (pl. erdészeti tevékenység vagy vadászat szüneteltetése a fészek környékén). Nagyon sok madár pusztul el a vonulás során, így nem csak a költőhelyei, hanem a vonulási útvonala is védelemre szorul.