A 2022-es Téli Vízimadár-szinkron eredményei

A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Román Madártani Egyesülettel (SOR) idén január 10 és 31 között közösen szervezte meg az országos téli vízimadár-szinkront (közismertebb nevén Midwinter) Romániában, melyet nemzetközi szinten a Wetlands International koordinál.

A felmérési periódus első felében, a viszonylag meleg idő eredményeképpen, az általában ilyenkorra már befagyott tavak egy jórészét még nem borította jég, így ezeken idén jelentős számú vízimadár tartózkodott. A felmérési időszak vége fele azonban, egy nagyon hideg hullám következtében az állóvizek befagytak és csak a folyóvizek egy része maradtak befagyatlan.

A felméréseken összesen 201 megfigyelő vett részt, akik országos szinten 494 vizes élőhelyet vagy területegységet fedtek le. Az összesen megfigyelt madarak száma 826495 volt, melyből mintegy 33834 egyed (88,8 %) tartozott a különféle vízimadárfajokhoz. Összesen 172 madárfajt sikerült beazonosítani, melyből 80 (46,5 %) sorolható a vízimadarak közé, vagy olyan faj, melynek életvitele egész évben szorosan a vizes élőhelyekhez kötődik.

Az előző évvel ellentétben, a két egyesület munkatársai mellett, az idei felmérés kizárólag önkéntesek segítségére támaszkodott. Ez számunkra nagyon örvendetes. Szeretnénk kiemelten is hangsúlyozni, hogy az idei felmérés a tavaly évihez hasonlóan sikeres volt, míg azonban az akkori eredményeket egy hazai projekt anyagi támogatásával értük el, most ez, az ügyünk mellé állók lelkesedésével sikerült. Reméljük ez a jövőben is megmarad.

A leggyakrabban észlelt vízimadárfajok a következők voltak (a zárójelben lévő szám, az adott faj tavalyi Top 10-es pozícióját jelzi):

 1. tőkés réce (Anas platyrhynchos) – 211541 (1)
 2. szárcsa (Fulica atra) – 99620 (2)
 3. nagy lilik (Anser albifrons) – 76891 (3)
 4. sztyeppi/sárgalábú sirály (Larus cachinnans/michahellis) – 58982 (tavaly ez  a fajegyüttes nem szerepelt az első tíz leggyakoribb között)
 5. dankasirály (Chroicocephalus  ridibundus) – 45910 (tavaly a faj nem szerepelt az első tíz leggyakoribb között)
 6. kárókatona (Phalacrocorax carbo) – 40365 (5)
 7. csörgő réce (Anas crecca) – 25966 (4)
 8. barátréce (Aythya ferina) – 24119 (6)
 9. kontyos réce (Aythya fuligula) – 20746 (7)
 10. nyári lúd (Anser anser) – 18310 (10)

A nem-vízimadár fajok közül kikerülő tíz leggyakoribb faj megfigyelt egyedszáma a következőképpen mutatkozott:

 1. vetési varjú (Corvus frugilegus) – 19731
 2. seregély (Sturnus vulgaris) – 14263
 3. örvös galamb (Columba palumbus) – 10931
 4. csóka (Corvus monedula) – 9150
 5. parlagi galamb (Columba livia f. domestica) – 7895
 6. szarka (Pica pica) – 3080
 7. tengelic (Carduelis carduelis) – 2873
 8. dolmányos varjú (Corvus corone cornix) – 2624
 9. mezei veréb (Passer montanus) – 2564
 10. házi veréb (Passer domesticus) – 1464

A megfigyelések alatt, egyes felmérőknek sikerült feljegyezniük hazánkban szórványosan, nagyon ritkán előforduló, vagy érdekesnek mondható fajokat. Ilyenek például a füles vöcsök (Podiceps auritus – 18 pd.), kis hattyú (Cygnus columbianus bewickii – 840 pd.), nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus – 1 pd.), tundralúd (Anser fabalis rossicus – 17 pd.), füstös réce (Melanitta fusca – 19 pd.), fekete réce (Melanitta nigra – 4 pd.), jegesréce (Clangula hyemalis – 5 pd.), ezüstsirály (Larus argentatus – 1 pd.), halászsirály (Ichthyaetus ichthyaetus – 252 pd.), dolmányos sirály (Larus marinus – 2 pd.) és flamingó (Phoenicopterus roseus – 3 pd.). A nem vízimadár fajokon kívül megemlítenénk a parti pityert (Anthus petrosus), zsezsét (Acanthis flammea), parlagi sast (Aquila heliaca), fekete sast (Clanga clanga) és a kerecsensólymot (Falco cherrug).

A felmérés alatt megfigyelt, kiemelten fontos természetvédelmi fontosságú fajok közül megemlítenénk a vörösnyakú ludat (Branta ruficollis – 624 pd.) és a borzas gödényt (Pelecanus crispus – 1433 pd.).

Ezennel is szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek az adatgyűjtésben nyújtott segítségét.

A 2022 januárjában, Téli Vízimadár-szinkron keretén belül felmért területek eloszlása

Szóljon hozzá