Grupul de Lucru pentru Protecția păsărilor răpitoare

Scop

A asigura pe termen lung supravietuirea si îmbunatatirea populatiilor de pasari rapitoare în România

Obiective

 • dezvoltarea planurilor de actiune pentru specii periclitate pe plan global si european;
 • dezvoltarea unui program national de monitorizare a speciilor prioritare;
 • schimbarea atitudinii negative a unor grupuri sociale fata de pasarile rapitoare în general sau fata de unele specii;
 • implementarea programelor de conservare specifice pentru diferite specii (ex. acvila tipatoare mica, soim dunarean, vânturel de seara, acvila de munte, vânturel rosu, etc)

Rezultate

 • initierea si implementarea monitorizarii nationale a acvilei tipatoare mici;
 • amplasarea cuiburilor artificiale si a boxelor de cuib pentru pasari rapitoare;
 • crearea bazei de date despre peste 1000 cuiburi de pasari rapitoare;
 • publicarea unei serii de pliante de constientizare si ghiduri pentru conservarea pasarilor rapitoare;
 • implementarea proiectului de conservare a vânturelului de seara în Câmpia de Vest;
 • realizarea unui “ Program complex pentru conservarea pasarilor rapitoare” în Centrul Transilvaniei în perioada 2001-2003;
 • recensământul și monitorizarea populației de acvilă de munte și șoim călător în Carpați în special în munții Apuseni, 2001-2010
 • organizarea studiului privind migratia pasarilor rapitoare diurne din Muntii Macinului 2002-2007;
 • implementarea proiectului ”Statutul și distribuția a trei specii de răpitoare din Westul României”, 2005, finanțat de BOU
 • implementarea proiectului “Acvila țipătoare mică – specie emblematică a Carpaților” – 2005, finanțat de CERI
 • implementarea proiectului “Recensãmântul șoimului dunãrean Falco cherrug în Dobroga, 2007″ finanțat de BOU and International Wildlife Consultants
 • implementarea proiectului “Parteneriat pentru conservarea păsărilor răpitoare emblematice din partea sud-vestică a Carpaților” finanțat de Fundația pentru Parteneriat și Ambasada Olandei din România, 2007
 • studiul migrației păsărilor răpitoare la Bosfor, 2008
 • implementarea priectului LIFE “Conservarea acvilei țipătoare mici in Romania”, LIFE08NAT/RO/000501, 2010-2013
 • implementarea priectului LIFE “Conservarea șoimului dunărean în Nord-Estul Bulgariei,Ungaria, Romania și în Slovacia” LIFE09NAT/HU/000384, 2011-2014