OpenBioMaps reprezintă un concept de baze de date de biodiversitate cu acces liber, inițiat de un consorțiu de instituții și organizații coordonate de Universitatea Debrecen și din care face parte și Grupul Milvus. OBM își propune să ofere accesul gratuit și deschis la baze de date biologice și să dezvolte aplicații pentru gestionarea acestora.

OpenNatureMaps (ONM)/speciaList/BioMaps reprezintă o inițiativă amplă de citizen science prin care ne propunem să susținem cercetarea, conservarea naturii, educația și domeniile conexe, oferind publicului și specialiștilor posibilitatea de a se implica, iar factorilor decizionali posibilitatea de a găsi soluții echilibrate pentru natură și oameni. ONM cuprinde o serie de baze de date cu observații ale speciilor din România, dezvoltate pe baza OpenBioMaps de către Asociația Grupul Milvus. Mai multe detalii despre ONM găsești aici.

Colectarea datelor

Datele sunt colectate deopotrivă de specialiști și amatori. Implicarea publicului la colectarea datelor de biodiversitate este posibilă atât pe baza unor observații ocazionale, cât și prin participarea la unele programe de monitorizare organizate.

Aplicația OpenBioMaps este instrumentul care permite înregistrarea datelor din teren și transferul acestora direct în bazele de date. Informații suplimentare despre aplicație găsești aici.

Ai nevoie de ajutor în configurarea aplicației? Acest tutorial îți poate fi util.

Stocarea datelor

În acest moment, ONM cuprinde 3 baze de date tematice cu observații ale speciilor de păsări – OpenBirdMaps, amfibieni și reptile – OpenHerpMaps și mamifere – OpenMammalMaps. Este în curs de dezvoltare și OpenFishMaps – dedicată observațiilor speciilor de pești. Prin interfața web a fiecărei baze de date, publicul interesat are acces la un spațiu virtual în care pot fi stocate propriile observații și pot fi vizualizate datele de biodiversitate cu caracter public încărcate aici.

Accesul la aceste portaluri este posibil pe bază de înregistrare. Mai multe detalii aici.

Analiza și interpretarea

Datele colectate sunt utilizate în studii științifice și tehnice și în proiecte de conservare realizate de Grupul Milvus sau în parteneriat cu alte instituții și organizații. Analiza acestora, întocmirea rapoartelor și studiilor de specialitate sunt realizate de către experții noștri sau în colaborare cu experți și cercetători din alte organizații sau instituții. O parte dintre acestea au caracter public, iar o parte aparțin partenerilor noștri publici sau privați și pot fi accesate doar cu acordul lor.
Dintre studiile la care sunt /au fost folosite aceste date, amintim: Atlasul European al Mamiferelor – ediția a II-a.

Comunicarea rezultatelor

Împărtășim rezultatele muncii noastre și informații utile cu participanții la acest program și cu publicul larg atât prin intermediul paginii noastre web, prin newsletter și social media. Ne poți găsi pe Facebook la ….
Abonează-te la newsletter-ul nostru aici.