Monitorizarea și cercetarea acvilei de munte (Aquila chrysaetos) și al șoimului călător (Falco peregrinus)

Acvila de munte, aproximativ 90-150 perechi, este una dintre cele mai rare specii de pasări răpitoare cuibăritoare din România. Șoimul călător este o specie a cărei populație națională și europeană s-a prăbușit în anii ‘60-’70 până la un nivel apropiat extincției, iar efectivele au început să crească din nou abia la începutul anilor 2000. Unul dintre scopurile principale ale proiectului este monitorizarea efectivelor cuibăritoare ale acestor două specii legate de habitatele de stâncărie. Un alt scop este studierea în detaliu a ecologiei acvilei de munte. Astfel, monitorizăm anual succesul de cuibărire în două zone selectate (Munții Apuseni și o parte a Carpaților Orientali), inelăm puii, adunăm informații despre obiceiurile de hrănire și intenționăm să studiem folosința………………..