Ariile protejate Natura 2000 aflate în custodia Asociației Grupul Milvus

ROSPA0041 Eleșteiele Iernut-Cipău

ROSPA0067 Lunca Barcăului

ROSPA0103 Valea Alceului fără suprafața care se suprapune peste ROSCI 0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede

ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin

ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș

ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra

ROSCI0210 Râpa Lechința

ROSPA0113 Cânepiști împreună cu ROSCI0223 Sărăturile și Ocna Veche, Rezervația 2.343. Sărăturile și Ocna Veche și cu suprafața din ROSCI0238 care se suprapune peste ROSPA0113 Cânepiști