Proiecte & Programe

Proiecte în curs de derulare
Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România
Natura 2000 and Rural Development in Romania
Dezvoltare rurală şi agricultură pe terenuri agricole cu valoare naturală ridicată în România, finanţat de programul de cooperare româno-elveţian
Obiectivul Proiectului este acela de a îmbunătăţi viabilitatea pe termen lung a comunităţilor rurale în care fermieri pastreaza terenurileşi peisajelecu valoare naturală ridicată (HNV) din România, prin intermediul unei reţele de informare la nivel naţional privind subiectele de interes pentru agricultura HNV,prin influentarea politiciilorpublice pentru un sprijin mai bun dedicat zonelor şi fermierilor HNV şi prin dezvoltarea oportunitatilor de piaţa pentru produsele cu identitate HNV.
Prezentare poiect, (HU)
PNDR, (HU)
Agrotehnie,(HU)
Asociaţii, (HU)
Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări
Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări
Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390
Conservarea şoimului dunărean Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia
Conservarea şoimului dunărean Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia – LIFE09 NAT/HU/000384
Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel naţional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola
Beneficiar: Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România
Înființarea rețelei naționale pentru salvarea animalelor sălbatice rănite
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
www.eeagrants.org
Proiecte derulate
Conservarea acvilei țipătoare mici în România - LIFE08 NAT/RO/000501 Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt
Beneficiar: Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România

1. Realizare materiale educative, consultare cu şcolile, printare materiale educative şi organizare activităţi de conştientizare şi concursuri

2. Realizare studii de inventariere pentru Păsări, Mamifere, Chiroptere

Servicii de cercetare – Analiza stării de conservare  a speciei Lutra lutra  la nivel naţional

Beneficiar: Fundaţia Carpaţi, Braşov

Conservarea speciilor şi habitatelor din ariile protejate Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa şi Leaota
Realizarea studii de inventariere,  cartare si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management pentru ariile protejate Muntele Tâmpa, Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului și Leaota

Operator economic S.C. GISCOTOP C.V.

Educaţie ecologică pentru un viitor durabil
Educaţie ecologică pentru un viitor durabil
Finanțat de Administrația Fondului de Mediu
Educaţie ecologică în judeţul Mureş
Educaţie ecologică în judeţul Mureş

Finanțat de Administrația Fondului de Mediu

Program sistematic de educaţie ecologică în judeţul Mureş, prin pedagogia durabilităţii
Program sistematic de educaţie ecologică în judeţul Mureş, prin pedagogia durabilităţii Finanțat de Administrația Fondului de Mediu
Natura 2000 and Rural Development in Romania Studiul migraţiei de toamnă a păsărilor răpitoare din Dobrogea – 2010, 2011 Acţiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 „Eleşteele Iernut şi Cipău”– 2009-2010 Popularizarea sitului Natura 2000 „Eleşteele Iernut-Cipău Conservarea lui Falco vespertinus în regiunea Panonică – LIFE05 NAT/H/000122

Revoluţia ONG

Măsuri de protecţie necesare revenirii şoimului Dunărean în Câmpia de Vest – 2008

Program sistematic de educaţie ecologică în judeţul Mureş, prin pedagogia durabilităţii 2007-2008

Pentru herpetofaună, educație în Munții Trascăului – 2006

Natura 2000 în Valea Nirajului – 2005

Acvila ţipatoare mică – specie emblematică a Carpaţilor – 2005

Vânturelul de seară trebuie salvat! – 2004

Studiul migraţiei păsărilor răpitoare diurne din Munţii Măcinului 2002-2007

Tabăra de inelare din Munţii Gurghiului 1994-2002

Lăstunul de mal

Programe în curs de derulare

Programe derulate/suspendate temporar

Comments are closed.