Monthly Archives: April 2017

Bandi explorează noi frontiere

Bandi, prima acvila de câmp din România monitorizată satelitar https://goo.gl/Ctb5vf în primele luni ale vieții sale, adică din iulie și până în octombrie anul trecut, s-a „învârtit” în mare parte în Ungaria https://goo.gl/Gl1xBi. În perioada de iarnă (noiembrie-februarie), per ansamblu, și-a petrecut timpul în câteva habitate bine știute deja, precum cele din vecinătatea orășelului Gyomaendrőd,  județul Békés (Ungaria). Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Din nou la soare!

Șapte țestoase de uscat dobrogene (Testudo graeca), una bănățeană (Testudo hermanni) și o țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) au ajuns în ultimele luni la Centrul de Reabilitare al Grupului Milvus și al Asociației Vets4Wild. Aceste țestoase vor fi eliberate în habitatele lor naturale, după ce își vor reveni după hibernare. Cu toate că toate cele trei specii din țară sunt protejate de lege, iar capturarea, respectiv deținerea lor este ilegală, anual sute de țestoase sunt comercializate mai ales în mediul online. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Parcul Natural Cefa, ROSCI0025 Cefa, ROSCI0387 Salonta, ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani și rezervația naturală 2194 Colonia de Păsări de la Pădurea Rădvani

1. Scurta descriere a ariilor protejate
Cadrul natural foarte variat din Bazinul Tisei cuprinde un mozaic de ecosisteme de o deosebită valoare din punct de vedere al conservării biodiversității. Zonele umede din Câmpia joasă a Crișurilor au fost mult mai numeroase în trecut, dar o dată cu expansiunea comunităților umane și a activităților antropice au fost serios afectate, suprafața acestora scăzând foarte mult. Dintre acestea, se evidențiază zona umedă de la Cefa, care asigură condiții de pasaj, de hrănire și de cuibărit pentru un foarte mare număr de păsări protejate pe plan european și mondial. Mai mult, învecinarea cu aria protejată Kis-Sárrét, parte componentă a Parcului Național Körös-Maros din Ungaria creează premisele unei zone protejate transfrontalieră. Toate acestea au constituit bazele fundamentării științifice pentru înființarea Parcului Natural Cefa.

Parcul Natural Cefa se întinde pe o suprafață de 5002 ha pe teritoriile administrative ale comunelor Cefa și Sînnicolau Român. Criteriile în alegerea limitelor au fost distribuția speciilor și a habitatelor, precum și învecinarea de partea cealaltă a graniței cu zona Kis-Sárrét din Parcul Național Körös-Maros (Ungaria). Cele două parcuri despărțite de graniță adăpostesc aceleași tipuri de habitate și speciile lor caracteristice, realizând împreună un ecosistem complex. În zona Parcului Natural Cefa există trei situri Natura 2000, și anume ROSCI0025 Cefa, ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani respectiv ROSCI0387 Salonta, primele două suprapunându-se parțial cu Parcul. Suprafața totală a Parcului Natural Cefa respectiv a siturilor Natura 2000 este de 15.106 ha

Parcul Natural Cefa se caracterizează printr-o diversitate mare a habitatelor și dispunerea lor în mozaic, dar și prin gradul ridicat de integritate ecologică al acestora. Astfel, într-o arie restrânsă se întâlnesc habitate variate: mlaștini, heleștee, canale, bălți, pădure, sărături, terenuri cultivate, pășuni și fânațe umede. Condițiile heterogene permit adăpostirea unui spectru larg de specii, din cele mai diverse grupe sistematice și ecologice. Excesul de umiditate și predispoziția accentuată de înmlăștinire au constituit premisa realizării heleșteelor de la Cefa. Acestea, la fel ca și cele de la Biharugra (din Parcul Național Körös-Maros) au fost înființate pe domeniile contelui Tisza. Pajiștile nedeștelenite, utilizate ca pășuni și fânațe în urma canalizării și drenărilor, au suferit o salinizare, dând naștere la sărături, care sunt răspândite insular pe tot teritoriul parcului, acoperite de vegetație secundară halofilă. Pădurea Rădvani, este un rest al vechilor stejărete de luncă, care acopereau odinioară Câmpia Crișurilor, în alternanță cu pajiștile stepice, fiind formată în principal de stejar pedunculat, ulm și frasin comun. În Parcul Natural Cefa trăiesc peste 600 de specii de animale (peste 40 de mamifere, peste 260 de păsări, 4 reptile, 11 amfibieni, peste 35 de pești, peste 300 de nevertebrate) și mai mult de 650 specii de plante.

Plan de acțiune (măsuri minime)

2. Numărul de persoane implicate în administrarea ariei protejate

3. Care este suma utilizată exclusiv pentru managementul ariei protejate

4. Suprafața totală a ariei protejate

5. Primele 3 amenințări cu care vă confruntați

6. Fotografii/FILME ale ariilor naturale protejate:

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Raport anual al Centrului de Reabilitare a Animalelor Sălbatice Rănite MILVUS – 2016

Centrul nostru de reabilitare a obținut rezultate foarte bune în anul 2016, atât în ceea ce privește numărul pacienților, cât și privind calitatea serviciilor noastre. Centrul a funcționat aproape tot anul la capacitate maximă, fapt care ne arată că dezvoltarea infrastructurii în Sînsimion, jud. Mureș era necesară și importantă. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns

Nu a crescut numărul viperelor nici în 2017!

La noi în țară reptilele, deci și viperele, hibernează iarna, astfel perioada de activitate anuală este din primăvara până toamna. Însă și în această perioadă frecvența observaților diferă. Deseori șerpii folosesc hibernacule comune, astfel primăvara se aglomerează la intrarea acestora, unde se v-a întâmpla și acuplarea. Citeste mai departe

Postat în categoria Știri | 1 Răspuns

O pereche la Dumbrăvioara!

De câteva săptămâni suntem atenți la ceea ce se întâmplă în cuibul monitorizat. Încet, dar sigur, cuibul se construiește datorită muncii neobosite a celor două berze care s-au hotărât să își facă „casă” chiar în fața ochilor noștri! Cele două berze nu au inele colorate. Citeste mai departe

Postat în categoria Blog de berze, Știri | 4 Răspunsuri

Arlie e acasă!

49 de zile, de atât a avut nevoie să ajungă în județul Brașov! Acvila țipătoare mică și-a început lungul drum pe 11 februarie, traversând ecuatorul la începutul lunii martie, canalul Suez pe 20 martie, iar Bosforul o săptămâna mai târziu. La fel ca în ultimii trei ani, Arlie a respectat traseul migrării de primăvară din Namibia către România prin: Zambia, Congo, Malawi, Tanzania, Rwanda, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Eritreea, Sudan, Egipt, Israel, Iordania, Siria, Liban, Turcia. Arlie a reușit ca în două zile să străbată toată Bulgaria și sudul României pentru a ajunge la cuibul său.

Postat în categoria Știri | 1 Răspuns