Monthly Archives: April 2010

Proiecte câştigătoare la bursa Milvus

În total 22 proiecte au fost depuse pentru a finanţate în cadrul bursei Milvus. Următoarele proiecte au fost selectate ca câştigatoare:
Imecs István-Cercetări asupra populaţiilor de ţipar (Misgurnus fossilis, L. 1758) în bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient
Kovács Zoltán Zsolt-Estimarea populaţiei racului de ponoare (Austropotamobius torrentium) în pârâul Valea Mare (Halmășd)
Sugár Szlárd-Preferinţa de habitate în scară mare a orbeţilor (Spalax sp.) pe Podişul Someşean şi pe Câmpia Transilvaniei
Buria István-Estimarea stării de conservare a singurei populaţii certe a fluturelui Colias myrmidone din România
Bolboacă Lucian Eugen-Răpitoarele de noapte din habitatele forestiere ale judeţului Iaşi
Aczél-Fridrich Zsuzsanna-Cercetări privind distribuţia şi habitatul soarecelui săritor de stepă în Transilvania

Postat în categoria Știri | Lasă un răspuns