Monthly Archives: February 2008

Proiect de educaţie ecologică

În toamna anului 2007 a început proiectul Program sistematic de educaţie ecologică în judeţul Mureş, prin pedagogia durabilităţii” finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (www.afm.ro). Obiectivele proiectului: educaţia ecologică a copiilor din grădiniţe şi şcoli elementare (20 de grupe pilot), perfecţionarea abilităţilor cu privire la educaţie ecologică a cadrelor didactice din judeţul Mureş, crearea unei serii de publicaţii care ajută aceste activităţi. Educaţia copiilor constă dintro serie de 10 prezentări combinate cu jocuri tematice, lunar câte una de-a lungul anului şcolar 2007/2008. De-asemenea, copiii şi cadrele didactice au ocazia să participe la activităţi ecologice desfăşurate în natură, în Şcoala codrului din Rigmani, com. Neaua.

Postat în categoria Știri | 1 Răspuns

Centru de reabilitare pentru berze şi păsări răpitoare

În unltimii ani Grupul Milvus primeşte tot mai multe solicitări pentru a salva păsări bolnave. Aceste păsări sunt îngijite din forţe proprii şi cu ajutorul medicilor veterinari voluntari. În anul 2007 Grupul Milvus a câştigat un proiect finanţat de  USAID, prin care s-a pus baza înfiinţării unui centru de reabilitare pentru berze şi păsări răpitoare.  În cadrul proiectlui s-au construit cuşti speciaele pentru păsări şi au fost cumpărate diverse echipamente folosite pentru rebilitarea păsărilor.

Postat în categoria Știri | 2 Răspunsuri