(Romana) Conservarea vânturelului de seară în regiunea panonică 2006–2009