A ragadozó madarak vonulásának kutatása

A ragadozó és más termikelő madarak sajátos repülési módjuknak következtében vonulás közben elkerülik a tengereket és a magas hegységeket. Ennek következtében bizonyos tengerek és hegységek által határolt szűkebb folyosókon nagy számban koncentrálódnak. Egy ilyen folyosó található Romániában a Fekete tenger és a Kárpátok vonulata között, illetve Boszporuszon, ahol gyakorlatilag egy 20-25 kilométeres sávban vonul át több faj Közép-Kelet Európában fészkelő állománya teljes egészében.

            A ragadozó és más termikelő madarak vonulásának tanulmányozása a Milvus Csoport egyik legfontosabb kutatási tevékenysége. Az elmúlt évek során több tábort szerveztünk a kutatásukra:

  1. Măcin hegység: A tábor 2002-től 2007-ig működött, minden évben augusztus közepe és október közepe között. Itt évente 8 000-14 000 ragadozót és 10 000-40 000 gólyát számoltunk, a legfontosabb eredmények pedig a célfajok vonulási dinamikájának és időzítésének a tisztázása volt.
  2. Boszporusz: 2008-ban az egyesület tagjai elhatározták, hogy a békászó sas vonulását lefedő 21 napos periódusban egy ragadozómadár vonulás kutató tábort szerveznek Boszporuszon. A számolás, először a boszporuszi számolások történelmében, párhuzamosan történt 4 különböző megfigyelőpontról, lefedve a Boszporusz legnagyobb részét. A három hét alatt összesen 141 000 ragadozót sikerült megfigyelni, többek között 58 000 békászó sast és 74 000 egerész ölyvet.
  3. Dobrudzsa: A Măcini tapasztalatokból, alkalmi megfigyelésekből, valamint jeladós madaraktól származó információk arra utaltak, hogy egész kelet Románia, így Dobrudzsa egésze is része egy fontos vonulási útvonalnak. Ennek a részleges megismerésére tett próbálkozás volt a 2010-ben megszervezett tábor, 15 megfigyelőponttal Észak Dobrudzsában, illetve 2011-ben 13 megfigyelőponttal Dél Dobrudzsában. 2012-ben három további megfigyelőpontról történt számolás a Măcin-hegység különböző pontjain. A számolás párhuzamosan történt a megfigyelőpontokról. Az eredmények segítettek kijelölni a vonulás szempontjából fontosabb folyosókat Dobrudzsán belül, de pontosabb eredményekhez további hasonló jellegű kutatásokra lenne szükség.