A Nyárád és Kis-Küküllő menti Natura 2000-es természetvédelmi területek

A Nyárád és Kis-Küküllő mentén 4 terület élvez Natura 2000
védettséget. Ezek közül három Különleges Természetmegőrzési
Terület (SCI) és egy Különleges Madárvédelmi Terület (SPA),
amelyeknek területe közel 91.000 ha. Ezek a területek három
megyében terülnek el, és 41 községet és, több mint 150 ezer
lakost érintenek. A községek közül 35 Maros, 4 Hargita, 2 Szeben
megyében található
Ezek a területek a következők:
• ROSPA0028 – KÜKÜLLŐK DOMBSÁGA – NYÁRÁD
VÖLGYE madárvédelmi terület (Dealurile Târnavelor–Valea
Nirajului) 86.073 ha
Ezt a területet elsősorban madarak – mint például a békászó
sas vagy a haris – védelmére jelölték ki. A madarak védelmével
párhuzamosan más fajok vagy élőhelyek is oltalom alá kerülnek.
Többek között nagyon értékes gyepek is találhatóak a területen,
ahol az orchideák közé tartozó kosborok, a szibériai nőszirom vagy
a vadnárcisz is élnek.
• ROSCI0297 – KIS-KÜKÜLLŐ DOMBSÁG – BEKECS
élőhelyvédelmi terület
(Dealurile Târnavei-Mici-Bichiș) 37.082 ha.
A terület felét alkotó erdők védelmén kívül elsősorban
nagyragadozó emlősök védelmére jelölték ki. Ez a térség különösen
fontos a barnamedve európai populációjának megőrzésében, de
olyan közismert rovarok is védettek a területen, mint a szarvasbogár.
• ROSCI0384 – KIS-KÜKÜLLŐ FOLYÓ élőhelyvédelmi terület
(Râul Târnava Mică) 331 ha
A Kis-Küküllőben olyan védett halfajok élnek, mint a Petényi
márna vagy a homoki küllő. A területen találkozhatunk a
szintén védett tompa folyamkagylóval vagy a nagy tűzlepkével is.
Ugyanakkor a folyót szegélyező égeres-füzes ártéri ligeterdő ritka,
különleges élőhely, amely védelemre szorul.
• ROSCI0186 – NAGY-KÜKÜLLŐ MENTI MOLYHOS
TÖLGYESEK élőhelyvédelmi terület (Pădurile de Stejar pufos de
pe Târnava Mare) 240 ha
A molyhos tölgyes bokorerdő egy nagyon megfogyatkozott
élőhely típus. A molyhos tölgy melegkedvelő, síkvidéken vagy déli
kitettségű melegebb oldalakon fordul elő. Ezért az eredeti élőhelyeit
ma már többnyire mezőgazdasági művelés alá fogták. Ez a Natura
2000 terület tulajdonképpen kilenc, egymáshoz közel eső, kisebb
erdőfoltból vagy erdőrészből áll. Az erdőfoltok fele-fele arányban
Maros és Szeben megyében, Dános és Erzsébetváros közelében
helyezkednek el.
A fenti területek felügyeleti jogát 2022-ig három, egymással
partner egyesület, a Nyárádmente Kistérségi Társulás, a Kis-
Küküllő Térségi Társulás Balavásár-Szováta, valamint a Milvus
Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület nyerte el a
Környezetvédelmi Minisztériumtól. A négy Natura 2000 területen
kívül még két kisebb természetvédelmi rezervátum is tartozik a
szervezetek gondnoksága alá: az erdőszentgyörgyi Hamisciprusültetvény
(Chameocyparis lawsoniana), valamint a Hargita
megyében található Firtos-tető rezervátum.
A három egyesület egy közös felügyeleti struktúra alapján látja el a
területek gondnokságát, amely a Nyárádmente Kistérség égisze alatt
működik.
A három egyesület szeretné a törvényi szigor betartatásán túl
megteremteni a lakosok pillanatnyi gazdasági érdekei, az egészséges
környezet, a jövő nemzedékek