Managementul adecvat al ariilor protejate de interes naţional sau comunitar este indispensabil în vederea asigurării statutului favorabil de conservare ale acelor valori naturale, a căror protecţie pe termen lung este obiectivul principal al acestor situri. Conservarea speciilor de păsări sălbatice din România se numără printre principalele domenii de activitate ale Grupului Milvus, aşadar este oarecum firesc că organizaţia noastră a solicitat, şi în urma depunerii documentaţiilor ştiinţifice necesare, a şi obţinut custodia anumitor situri Natura 2000. Heleşteele Iernut-Cipău constituie unul dintre cele mai importante complexe de zone umede din Transilvania pentru păsări acvatice, pe când Valea Alceului respectiv Lunca Barcăului găzduiesc populaţii însemnate de vânturel de seară, specie prioritară pentru activităţile noastre de protecţie a păsărilor răpitoare.