Grupul de Lucru pentru Protecţia Amfibienilor şi a Reptilelor

Scop

Asigurarea supravieţuirii pe termen lung a speciilor de amfibieni şi reptile în România şi protejarea habitatelor cu potenţial herpetofaunistic ridicat

 

Obiective

 • cartografierea a unor situri cu potenţial mare herpetofaunistic şi propunerea lor ca sit NATURA 2000
 • cartografierea şi monitorizarea herpetofaunei Parcurilor Naţionale şi a zonelor propuse ca situri NATURA 2000
 • realizarea şi implementarea planurilor de Acţiune Naţională pentru speciile periclitate la nivel local sau global
 • identificarea pe plan local şi regional al factorilor de periculozitate privind herpetofauna
 • crearea a unei baze de date ce va servi la planificarea ştiinţifică a activităţii de protecţie a speciilor şi a habitatelor vitale pentru speciile prioritare
 • dezvoltarea unei reţele de voluntari pentru monitorizarea diferitelor aspecte a delictelor comise împotriva amfibienilor sau reptilelor (găsirea şi monitorizarea locurilor frecventate pentru colectarea amfibienilor pentru consum şi vânzare, găsirea şi monitorizarea zonelor unde amfibienii migratori sunt ucişi de circulaţia intensă, monitorizarea pieţelor şi a magazinelor de specialitate unde se comercializeză animale, etc.), informarea autorităţilor şi îndemnarea lor la aplicarea pedepselor prevăzute de lege
 • schimbarea atitudinii negative a diferitelor grupuri sociale faţa de amfibieni şi reptile, diminuarea efectelor credinţelor şi superstiţiilor bazate pe observatii greşite, care dăunează imaginii acestui grup de animale

Activităţi

 • inventarierea herpetofaunei și realizarea planului de management (pentru speciile țiintă) în siturile Natura 2000, Munții Trascăului și Podișul Hârtibaciului (proiecte POS Mediu, din 2011)
 • inventarierea distribuției și abundenței speciilor de pradă (amfibieni și reptile) în teritoriul de vânătoare a acvilei țipătoare mici, în siturile Natura 2000 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului, Podișul Hârtibaciului și Piemontul Făgăraș, in cadrul proiectului LIFE08 NAT/RO/000501- Conservarea acvilei țipătoare mici în România (2010-2011)
 • implementarea în colaborare cu Asociaţia Ecouri Verzi (www.ecouriverzi.ro) a proiectului „Conservation of European Pond Turtle in Transilvania, Romania: Guideline for monitoring and manadgement of small European Pond Turtle populations and its habitats” (www.emys-ro.webs.com). Un rezultat important al acestui proiect este realizarea unui ghid (www.emys-ro.webs.com/despreghid.htm), care printre altele, însumează măsurile de management ce focusează pe menţinerea statutului favorabil de protecţie a speciei ţiintă (2009-2010)
 • propunerea şi facilitarea desemnării a noi situri NATURA 2000 pe baza rezultatelor obţinute. Aceste propuneri pot fi accesate pe site-ul: www.natura2000proposals.ro (2010-2011)
 • cartografierea herpetofaunei mai ales a speciilor prioritare NATURA 2000 (Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris ampelensis, Lissotriton montandoni, Bombina bombina, Bombina variegata, Testudo graeca ibera, Testudo hermanni boettgeri, Emys orbicularis, Elaphe sauromates, Vipera ursinii rakosiensis) cu precădere în zonele adiacente râurilor Olt, Mureş, Vedea, Caraş, Nera, Teleorman, Ialomiţa, Buzău, Siret, Moldova, Bârlad, Suceava, etc. (2009-2010)
 • iniţierea programului „Ziua Măsurării Ţestoaselor” (www.freewebs.com/trachemysadoption/masurareatestoaselor.htm), program ce focusează pe cunoaşterea speciilor de ţestoase exotice ţiintă (2009-2010)
 • realizarea unui ghid fotografic bilingv al herpetofaunei din România (www.tiborsos.webs.com/photographicguidetoherps.htm) (din 2008)
 • iniţierea coaliţiei Trachemys Adoption (www.trachemysadoption.webs.com), coaliţie ce are ca ţel popularizarea problemei ţestoaselor exotice abandonate în natură (din 2008)
 • cartografierea herpetofaunei din zona Şinca Nouă, judeţul Braşov (2007)
 • cartografierea herpetofaunei din Parcul Naţional Munţii Măcin (2005-2007)
 • popularizarea amfibienilor şi reptilelor, distrugerea miturilor care dăunează imaginii acestora (2005)
 • cartografierea herpetofaunei din judeţul Braşov (2005)
 • cartografierea şi salvarea herpetofaunei din Roşia Montana (2004)

Publicaţii

(publicaţiile pot fi descărcate în parte de pe site-ul www.tiborsos.webs.com)

 • Sos, T. & Hegyeli, Zs. 2011. *Morphotype of Vipera berus nikolskii Vedmedrya, Grubant & Rudaeva, 1986, present in the Buzău Subcarpathians, Romania. *Herpetozoa, 24(1/2): 91-95.
 • Sos, T. 2011. În obiectiv: Ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis. Cluj-Napoca, 1-110.
 • Sos, T., Tóth, A. & Tanţău, I. 2011. New reptile fossil records from Corund (Eastern Transylvania, Romania) and their paleoenvironmental significance, Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 6(2): 173-181.
 • Sos, T. 2011. Spot polymorphism in Anguis colchica Nordmann, 1840, (Reptilia, Anguidae): inter-size class variation, North-Western Journal of Zoology, 7(1): 171-175.
 • Marosi, B., Sos, T., Ghira, J. V., Damert, A. & Popescu, O. 2010. Identification of COI partial sequences in two closely related frog species, Rana dalmatina and Rana temporaria, Herpetologica Romanica, 4:1-6.
 • Sos, T. 2010. Evaluating the accuracy of morphological traits used in Anguis (sub)species differentiation, Herpetologica Romanica, 4:29-44.
 • Sos, T. & Herczeg, G. 2009. Sexual size dimorphism in eastern slow-worm (Anguis fragilis colchica Nordmann, 1840, Reptilia: Anguidae). Russian Journal of Herpetology, 16: 304 – 310.
 • Strugariu, A., Sos, T., Sotek A., Gherghel, I & Hegyeli, Zs. 2009. New locality records for the adder (Vipera berus) in the Carpathian Corner, Romania. AES Bioflux, 1(2): 99-103.
 • Sos, T. 2009. The European Pond Turtle in Romania. In: European Pond Turtle. The genus Emys (Manfred Rogner), Edition Chimaira, 207-209.
 • Sos, T. 2008. Review of recent taxonomic and nomenclatural changes in European Amphibia and Reptilia Class related to Romanian herpetofauna, Herpetologica Romanica, 61-91.
 • Sos, T., Proemberger, B. & Proemberger, C. 2008. Preliminary data of herpetofauna inventory in Sinca Noua’s area (Brasov County, Romania) with notes on used inventory methods, Herpetologica Romanica, 1-12.
 • Sos. T. 2008. Részadatok a miklósvári (Kovászna megye) és környékének kétéltű- és hüllőfaunájához és a hozzájuk fűzödő hiedelemvilág elemzése [Notes on distribution of herpetofauna from Miclosoara (Covasna County) and the preliminary list of the local beliefs related to them], Annual of Szekler Museum of Ciuc Region, 2007-2008, 297-312.
 • Strugariu, A., Sos, T., Gherghel, I., Ghira, I., Sahlean, T. C., Puşcaşu, C. M. & Huţuleac-Volosciuc, M. V. 2008. Distribution and current status of the herpetofauna from the northern Măcin Mountains area (Tulcea County, Romania). Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie Animală, Tom LIV, 191-206.
 • Sos, T., Daróczi, J. Sz., Zeitz, R. & Pârâu, L. 2008. First notes on specimens with morphological anomalies in the species Testudo hermanni boettgeri Gmelin, 1789 (Reptilia: Chelonia: Testudinidae) from Southern Dobrudja, Romania. North-Western Journal of Zoology, 4(1): 154-160.
 • Sos, T. 2007. Thermoconformity even in hot small temporary water bodies: a case study in yellow-bellied toad (Bombina v. variegata). Herpetologica Romanica, 1: 1-11.
 • Sos, T. 2007. Notes on distribution and actual status of herpetofauna in the northern area of Braşov County, Romania. North-Western Journal of Zoology, 3(1): 34-52.
 • Sos T. & Szatmári, B. 2005. Előzetes adatok a tervezett aranybányászat által veszélyeztetett verespataki élőhelyek kétéltű és hüllő faunájához [Preliminary data on herpetofauna of Rosia Montana and adjacent areas threatened by the planned gold mine]. Collegium Biologicum, 5: 73-85.
 • Krecsák, L., Sike, T. & Sos, T. 2004. Distribution of the herpetofauna in the Lotrioara river basin, Sibiu district (Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa. XLVII: 285-295.

 Comments are closed.