Protejăm Natura! Ghiduri de bune practici: infratrusctură rutieră, energie eoliană și microhidrocentrale

Confortul civilizației aduce mari presiuni asupra naturii și a resurselor sale. Efectele?
Reducerea, fragmentarea şi/sau distrugerea habitatelor, a ecosistemelor naturale şi a peisajelor în ansamblu sau perturbarea chiar şi până la dispariţie a populaţiilor speciilor sălbatice. Cauzele acestor efecte sunt variate şi de cele mai multe ori greu de controlat, generând conflicte de tipul om-natură.
Alături de WWF Programul Dunăre Carpați România, Asociația Ecotur Sibiu și Propark-Fundația pentru Arii Protejate și în colaborare cu EPC Consultanță de Mediu, Grupul Milvus a coordonat redactarea a trei ghiduri de bune practici în sectoarele: microhidrocentralelor, energie eoliană și infratructură rutieră.
Ghidurile se adresează în principal factorilor interesaţi în evitarea şi reducerea impactului asupra mediului generat de proiectele din aceste sectoare, astfel publicul țină constă din: titulari de proiecte, proiectanţi/constructori, experţi de mediu, autorităţi competente pentru protecţia mediului, administratori/custozi ai ariilor naturale protejate, organizaţii neguvernamentale pentru protecţia mediului şi publicul interesat. Ele au fost redactate în perioada 2013 – 2016, în cadrul proiectului “Natura 2000 și Dezvoltare Rurală în România” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, și implementat de către WWF Programul Dunăre Carpați România.
Ele pot fi descărcate aici:
Infrastructură rutieră
Microhidrocentrale
Energie eoliană

This entry was posted in Știri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *